Sökning: "kvinnlig rösträttskamp"

Hittade 1 uppsats innehållade orden kvinnlig rösträttskamp.

  1. 1. De konservativa kvinnornas kamp för kvinnlig rösträtt : En undersökning av Moderata kvinnors rösträttsförening under åren 1917-1921

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

    Författare :Robert Kjellman; [2019]
    Nyckelord :Konservativa kvinnor; kvinnlig rösträtt; konservatism; demokrati; kvinnlig rösträttskamp;

    Sammanfattning : The main objective of this essay is to seek the answers to three questions: 1) What strategies and methods did Moderata kvinnors rösträttsförening, MKR, use to present their viewpoint on the issue of female voting rights? 2) How were the paradox, with conservatism and radical change, treated in their arguments for their opinion? 3)Why did the conservative female believe they distinguished from other voting struggling females? The purpose is to examine how MKR balanced their ideological fundamental idea and radical change in the female voting struggle during 1917-1921. The sources that’s been useful are the archives of the female voting movements, moderate women suffrage association and Gertrud Törnells text Responsibility. LÄS MER