Sökning: "kvinnliga förövare"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden kvinnliga förövare.

 1. 1. Könstillhörighet och fängelsestrafflängd i en svensk kontext : Relationen mellan könstillhörighet och domar för grov misshandel

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sebastian Astby Röding; Emil Nilsson; Kristo Ruus; [2020]
  Nyckelord :Gender differences; Focal concerns; Chivalry Paternalism; Sentences; Sentence lengths; Aggravated assault; Könsskillnad; Focal concerns; Chivalry Paternalism; Domar; Strafflängd; Grov misshandel;

  Sammanfattning : Den föreliggande studien syftade till att undersöka hur förövares- samt brottsoffers könstillhörighet samvarierar med strafflängd för individer dömda för grov misshandel.  Granskning av domar efter lagändringen den första juli 2017 där grov misshandel var det primära brottet genomfördes för att samla in data för jämförelse mellan män och kvinnor som förövare samt brottsoffer. LÄS MER

 2. 2. TYP AV VÅLD OCH PSYKISK STÖRNING HOS FÖRÖVARE VID PARTNERMORD KONTRA ICKE-PARTNERMORD

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Alida Alfredsson; Rebecca Billfeldt; Wendela Lindberg; [2020]
  Nyckelord :intimate partner violence; deadly violence; verdicts; type of violence; mental disorder; partnervåld; dödligt våld; domar; typ av våld; psykisk störning;

  Sammanfattning : Partnervåld med dödlig utgång mot en kvinna utgör ungefär 20-30 procent av alla mord i Sverige och under 2019 resulterade våldet i att 16 kvinnor dödades. Forskningsläget är idag tudelat angående om förövare av dödligt partnervåld ska behandlas som en separat grupp från andra förövare av dödligt våld. LÄS MER

 3. 3. Helt vanlig tjej eller manipulativ och häxlik? : En kritisk diskurspsykologisk analys av hur kvinnliga mördare representeras i kvällspressen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Viviane Lundahl; [2020]
  Nyckelord :kvinnliga mördare; media; kritisk diskurspsykologi; representation;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur gärningspersonerna i fallen Arbogakvinnan och Styckmordet i Askersund representerats i svensk kvällspress. Syftet med uppsatsen är att med en kritiskt diskurspsykologisk ansats studera hur de kvinnliga mördarna representerades i brottsrapporteringen av fallen under de första sex månaderna efter att brotten begåtts. LÄS MER

 4. 4. Kvinnlig brottslighet : En kvalitativ studie av svensk press och deras framställning av kvinnliga förövare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hanna Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Kvinnlig brottslighet; genus; media;

  Sammanfattning : Kvinnor och kvinnliga förövare har genom tiderna kommit i skymundan då både forskning och media har fokuserat på männen i allmänhet och manlig brottslighet i synnerlighet. Och detta är problematiskt eftersom kvinnor utgör en del av samhället. LÄS MER

 5. 5. "Att hon varit svartsjuk betyder inte att hon är en mördare" : En textanalys om hur kvinnliga och manliga förövare framställs i nyhetsmedier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Amanda Moe; Sabina Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :Kvinnlig förövare; manlig förövare; femininitet; normer; maskulinitet;

  Sammanfattning : The majority of the predators in Sweden are men. More specifically, 90 percent of all homicides are committed by men. This means that there are not many female murderers in Sweden. This awoke the question how the news media portrays the female predator compared to the male predator. LÄS MER