Sökning: "kvinnliga förbrytare"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden kvinnliga förbrytare.

 1. 1. Irländska kvinnor vid the Old Bailey : Synen på irländska kvinnliga förbrytare i London 1674-1900

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Johan Blückert; [2010]
  Nyckelord :Old Bailey View Irish Female Racism Criminal Court London 1600 1700 1800; Old Bailey Människosyn Irländska Kvinnor Rasism Domstol London 1600 1700 1800;

  Sammanfattning : The Irish immigrants have been an important part of London throughout the centuries. Their presence can be found from the 17th century and onwards. Initially occupied as seasonal workers in agrarian fields the Irish later found alternative ways of supporting themselves as the Industrial Revolution transformed the whole of England. LÄS MER

 2. 2. Stigmatiserade offer eller medvetna förbrytare? : En kritisk diskursanalys av framställningen av intagna kvinnor inom kriminalvården

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Angelica Wilson; [2006]
  Nyckelord :Fängelsedömda kvinnor; kvinnliga intagna; kriminalvård; genus; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Hur betraktas kvinnor intagna på anstalt av den svenska kriminalvården? Detta är frågan jag har ämnat att försöka besvara i denna uppsats. Då det är en stor fråga utgör mångfacetterade perspektiv grunden för analysresultatet. LÄS MER