Sökning: "kvinnliga huvudroller"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden kvinnliga huvudroller.

 1. 1. Känslokalla flickor och sårbara pojkar? : -En granskning av läroböcker ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Ylva Atle; Emma Kihlberg; [2018]
  Nyckelord :Genus; läroböcker; textanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samhället finns stereotypiska uppfattningar om vad som anses vara kvinnligt och manligt och enligt skolans värdegrund ska skolan motverka dessa uppfattningar. Stereotyper kan bland annat återfinnas i läroböcker. Läroböcker är något som elever dagligen får ta del av. LÄS MER

 2. 2. Genusmedvetet arbete i förskolan : med fokus på barnlitteratur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Matilda Gustafsson; Anna Hermansson; [2018]
  Nyckelord :barnlitteratur; barnbok; genus; kön; könsroller; förskola;

  Sammanfattning : Bakgrund I inledningen förklaras centrala begrepp och vi tar upp barnlitteratur ur ett historiskt perspektiv med fokus på genus. Vi synliggör läroplanen för förskolan ur ett genusperspektiv, vi lyfter även forskning om genusarbete och genusarbete med fokus på barnlitteratur. LÄS MER

 3. 3. Busiga pojkar och snälla flickor? : En karaktärsanalys av några flickor och pojkars favoritböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emma Skaghammar Jakobsén; Emma Lindgren; [2017]
  Nyckelord :Barnböcker; bokval; Dagbok för alla mina fans; flickor; genus; Harry Potter; karaktärsanalys; Pax: Grimmen; pojkar; Rum 213;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på om flickor och pojkar i böckerna skildras enligt stereotypiska könsroller. Genom en enkät fick vi fram de fyra mest populära böckerna enligt några flickor och pojkar i årskurs 4. En intervju genomfördes även för att få en bakgrund till bokvalet. LÄS MER

 4. 4. And the Oscar goes to... : En feministisk filmanalys av de karaktärer som spelas av kvinnor som vunnit en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll mellan åren 2010 - 2015.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Viktoria Lindquist; Ida Cavallin; [2017]
  Nyckelord :Postfeminism; Oscar Academy; Female Leading Role; Feminist Film Theory; Laura Mulvey; Postfeminism; Oscars Academy; kvinnliga huvudroller; feministisk filmteori; Laura Mulvey;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. SOUMISES, MANIPULATRICES OU SEDUCTRICES ? Le rôle central des femmes dans quatre oeuvres de Georges Simenon.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Ebba Stjernberg; [2016-09-09]
  Nyckelord :franska; Georges Simenon; Maigret; femme; littérature; roman policier; étude de personnage; rôle;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera hur kvinnor framställs i fyra böcker skrivna av Georges Simenon, vilka samtliga handlar om kommissarie Maigret. Detta genom att ställa följande frågor: 1) Kan jag hitta gemensamma nämnare hos de kvinnliga karaktärerna via de observationer jag gör i de fyra verk jag läser av Georges Simenon? 2) Är kvinnorna nyckelfigurer i de fyra lästa böckerna samt i Simenons verk generellt? Vilken är kvinnans roll i de fyra romanerna?För att finna svar på dessa frågor görs en komparativ karaktärsstudie där jag finner gemensamma nämnare hos kvinnorna i Simenons böcker. LÄS MER