Sökning: "kvinnliga könsorgan"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden kvinnliga könsorgan.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av att ha genomgått könsstympning : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Maria Larsson; Rebecca Noppa; [2020]
  Nyckelord :Kvinnlig könsstympning; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys; upplevelser; omvårdnad;

  Sammanfattning : Kvinnlig könsstympning är en kulturell tradition som utövas i mestadels Afrika, men också i Mellanöstern och Asien. Omkring 200 miljoner kvinnor beräknas idag vara könsstympade och cirka 3 miljoner beräknas vara i risk för att utsättas för ingreppet årligen. LÄS MER

 2. 2. Fläskbatongen och skinkmackan : En undersökning av vilka ord som förekommer vid benämning av manliga och kvinnliga könsorgan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Alexandra Viktor; [2020]
  Nyckelord :Pussy; dick; snippa; genitals; feminism; metaphors; language and biological gender; social gender; taboo; swear words; Fitta; kuk; snippa; könsorgan; feminism; metaforer; språk och kön; genus; tabu; skällsord;

  Sammanfattning : Denna uppsats är ämnad att undersöka vilka ord som används som benämningar för manliga och kvinnliga könsorgan samt att identifiera eventuella likheter och skillnader mellan hur män och kvinnor benämner dessa. Avsikten är även att kartlägga vad metaforerna bland orden säger i relation till samhället i stort. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelse av att leva med könsstympning : Analys av självbiografier

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Shahrzad Shamasaki; Hina Khan; [2020]
  Nyckelord :Kvinnlig könsstympning; kvinnlig omskärelse; upplevelse; självbiografier; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad;

  Sammanfattning : Ordet kvinnlig könsstympning omfattaralla tillvägagångssätt, bådedelvis eller fullständigt borttagande av kvinnliga könsorgan. Det finns cirka 130–140 miljoner könsstympade kvinnor över hela världen. Ingreppet medför många hälsorisker och komplikationer för kvinnan. LÄS MER

 4. 4. Det kvinnliga könsorganet och kosmetisk intimkirurgi : En kritisk diskurspsykologisk analys av hur kvinnor på svenska internetforum skriver om det kvinnliga könsorganet och kosmetisk intimkirurgi.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Wetterström Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :Kvinnligt könsorgan; kosmetisk intimkirurgi; internetforum; kritisk diskurspsykologi; performativa handlingar;

  Sammanfattning : Plastikkirurgi av kosmetiska skäl, även kallat kosmetisk intimkirurgi, av det kvinnliga könsorganet har de senaste åren blivit uppmärksammat av medier i Sverige. Dels på grund av det blir allt vanligare bland svenska kvinnor, dels eftersom kosmetisk intimkirurgi är ett ingrepp som väcker diskussioner kring varför kvinnor vill göra ett riskfyllt ingrepp för att förändra sitt könsorgan. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av kostförändringar vid endometrios

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Vennberg Karlsson; [2017-07-03]
  Nyckelord :Endometrios; kostförändring; hälsa;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to describe the experience of health after diet changes inpersons with endometriosis.Background: Endometriosis is a condition that affects about 10 procent of all persons with femalegenital. The most dominant symptom is pain during menstruation. LÄS MER