Sökning: "kvinnliga kompositörer"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden kvinnliga kompositörer.

 1. 1. Genuskonstruktion inom musihisitorisk kurslitteratur : En kritisk diskursanalys av musikhistoriska läromedel inom högre utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sigge Vestman; [2021]
  Nyckelord :Genus; Läromedelsanalys; Diskursanalys; Intersektionalitet; Musikhistoria; Jämställdhet;

  Sammanfattning : Kvinnliga kompositörer och musikers plats i musikhistorien har varit och är en komplicerad fråga. Inte bara antalet kvinnor, men även sättet som kvinnor beskrivs kan bidra till oönskade effekter inom lärarutbildningen och den svenska skolan. LÄS MER

 2. 2. Reception av Helena Munktells kompositioner : Konserter och musikrecensioner 1885-1921

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Anders Nettelbladt; [2020]
  Nyckelord :Helena Munktell; female composers; Sweden; 19th century; 20th century; reception; reception research; classical music; Helena Munktell; kvinnliga kompositörer; Sverige; 1800-talet; 1900-talet; reception; receptionsforskning; konsertkalender; konstmusik;

  Sammanfattning : In this essay the reception of Helena Munktell’s 1885 1921 compositions are mapped andanalysed. The term reception is used to express to what extent Munktell’s compositions wereperformed, and also how they were received in newspaper reviews. The reception is studiedholistically. LÄS MER

 3. 3. Fritiofs Saga : Från Esaias Tegnérs diktverk till Elfrida Andrées och Selma Lagerlöfs opera

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Magnus Krüger Jakobsson; [2018]
  Nyckelord :Esaias Tegnér; Elfrida Andrée; Selma Lagerlöf; Fritiofs Saga; female composers; opera national romanticism composers; Sweden; Esaias Tegnér; Elfrida Andrée; Selma Lagerlöf; Fritiofs Saga; kvinnliga kompositörer; opera; nationalromantiska kompositörer; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att studera vad som har hänt med diktverket Frithiofs Saga av Esaias Tegnérs, när det har omarbetats till fullängdsoperan Fritiofs Saga av Elfrida Andrée och Selma Lagerlöf, vilken i sin tur komprimerats till ett konsertframträdande på en timme, som gavs i Karlstad av Wermland Opera 2013. Här har det undersökts vilka olika narrativ som har skapats i dessa två bearbetningar, där en huvudfråga har varit att undersöka om representationen av kvinnligt och manligt har förändrats längs med vägen. LÄS MER

 4. 4. Jämlik Musik? : en musikalisk föreställning av och med kvinnor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Birgit Mathea Hustad; [2017]
  Nyckelord :musikskapande; genus; skolföreställning; musikundervisning; könskodade instrument; genre; komposition; normer; förebild.;

  Sammanfattning : Den musikhistoriska forskningen visar att kvinnor inte fått inpass i musiklivet i samma utsträckning som sina manliga kollegor. Detta har skapat maktrelationer inom musikvärlden där mannen och det maskulina har blivit norm, något som bland annat kommer till uttryck genom genuspräglade val av instrument, mansdominerade genrepraktiker och andra maskulina praktiker som komposition och (jazz)improvisation. LÄS MER

 5. 5. Jämlik Musik? : en musikalisk föreställning av och med kvinnor med syftet att belysa genusproblematik i musikvärlden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Cassandra Jenner; [2017]
  Nyckelord :musikskapande; genus; skolföreställning; musikundervisning; könskodade instrument; genre; normer; förebild;

  Sammanfattning : Inom musikvärlden finns det genusstrukturer som ur flera aspekter påverkar musicerande människor negativt. Att känna känslor av osäkerhet och prestationsångest kopplat till musik är vanligt förekommande hos framförallt tjejer som sysslat med musik under sin uppväxt. LÄS MER