Sökning: "kvinnliga konstnärer"

Visar resultat 11 - 15 av 17 uppsatser innehållade orden kvinnliga konstnärer.

 1. 11. Makeup, Glassnippor & Konstnaglar : om feminin maximalism som feministisk konstnärlig strategi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Josefina Feurst; [2015]
  Nyckelord :Feminism; Femininitet; Femininitetsteori; Craftivism; Konst; Konsthantverk; Design; Glas; Keramik; Skulptur; Textil; Smak; Separatism; Semiotik; Bildanalys;

  Sammanfattning : Frågeställningarna som behandlas i denna kandidatuppsats är: Hur kan samtida konstnärer utmana rådande könsroller genom att inkorporera dess könsspecifika uttryckssätt (här: femininitet och dess bibetydelser) i sin konst? Samt: Vari ligger den politiska potentialen i en sådan strategi? Uppsatsen är skriven ur ett feministiskt perspektiv och berör de delvis överlappande fälten konsthantverk, design och konst, med en gemensam genusproblematik. Studien undersöker hur en maximalistisk feminin estetik kan verka som feministisk taktik, vilket karakteriseras genom semiotiska analyser av tre skulpturala verk i teknikerna glas och keramik. LÄS MER

 2. 12. Borås - skulpturernas stad : ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Anna Nimfors; [2013]
  Nyckelord :Borås; skulpturer; offentlig konst; genusperspektiv;

  Sammanfattning : Städer använder sig idag av offentlig konst som del i sin marknadsföring i strävan efter att väcka uppmärksamhet vilket i sin tur ska gynna staden på en rad sätt, däribland skapa tillväxt. En annan viktig aspekt i den offentliga konsten är att den också kan kopplas ihop med de värderingar och normer som finns i det samhälle den befinner sig i, då den är en del i den rådande samhällstrukturen. LÄS MER

 3. 13. Bilden av kvinnan i samtida iransk konst : tre kvinnliga konstnärer

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Monica Swedberg; [2012]
  Nyckelord :Iransk samtidsskonst kvinnor;

  Sammanfattning : Jag vill med min uppsats undersöka bilden av kvinnan i samtida iransk konst och besvara frågor om-        vilken kvinnobild som lyfts fram-        vilket kvinnoideal-        huruvida kvinnorna i bilderna är bundna till dessa ideal eller om de är fria att bestämma själva-        om kvinnorna bryter mot sin egen kulturs ideal, och i sådant fall, fastnar de då i någon annan kulturs kvinnoideal?För att kunna besvara frågorna har jag valt ut tre samtida kvinnliga iranska konstnärer och analyserar två verk var av dem. Konstnärerna är Shadi Ghadirian, Shirin Aliabadi och Sagher Daeeri, alla tre verksamma i Iran. LÄS MER

 4. 14. I skuggan av mannen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Louise Lejtzén; [2010]
  Nyckelord :gender and art; education and feminism;

  Sammanfattning : Denna projektredogörelse behandlar hur bildlärare på grundskolans senare år gör sitt urval när de undervisar om konstnärer, sett ur ett genusperspektiv. Genom enkät och intervju har jag undersökt hur 10 bildlärare i Skåne resonerar kring sitt urval, då jag ville undersöka vilken syn på konstnärer inom både äldre och samtida konst som förmedlas idag. LÄS MER

 5. 15. Svenska kvinnliga landskapsmålare och düsseldorfmåleriet vid 1800-talets mitt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Annie Lindberg; [2008]
  Nyckelord :Düsseldorfskolan; Landskapsmåleri; Kvinnliga konstnärer; 1800-tal;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt Josefina Holmlund som studerade i Düsseldorf under dess storhetstid i mitten av 1800-talet och Pamela Noréus som var elev till Marcus Larsson och anammade det düsseldorfska landskapsmåleriet. Jag har undersökt vad landskapet som motiv hade för betydelse för kvinnliga konstnärer. LÄS MER