Sökning: "kvinnliga kroppar"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden kvinnliga kroppar.

 1. 1. Tjocka kroppar på scen - En reflektion kring innebörden av att erhålla en tjock kropp som kvinnlig skådespelare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Karin Andersson; [2020-06-01]
  Nyckelord :Tjock; feminism; smalhetsnormen; normkritik; representation; ideal; kroppshets; kroppspositivism; viktminskning; separatism; normkreativitet; normavvikande; tjockishat; fettförakt; rollbesättning; strukturer;

  Sammanfattning : I detta självständiga arbete undersöker jag innebörden av att erhålla en tjock kropp som kvinnligskådespelare. Min frågeställning lyder “Vad behöver tjocka kvinnliga skådespelare förhålla sig till isitt skådespelararbete?” Den tar avstamp i min egen erfarenhet av att inneha en tjock kropp, ochtankarna och frågeställningarna som kommer med detta. LÄS MER

 2. 2. Den viktiga vikten : Tävlingsaktiva kvinnliga crossfitatleters upplevelser, tankar och känslor om kroppsideal och kroppsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Svenungsson; [2020]
  Nyckelord :body dissatisfaction; body image; crossfit; ideal body; crossfit; kroppsideal; kroppsmissnöje; kroppsuppfattning;

  Sammanfattning : Det kvinnliga kroppsidealet har förändrats i den västerländska kulturen, där ett atletiskt, tonat men fortfarande smalt ideal förespråkas (Homan, 2010). Samtidigt har crossfitens tillväxt ökat det senaste årtiondet (Dawson, 2017). LÄS MER

 3. 3. Exponering av träningsideal från sociala medier och dess påverkan på implicita attityder mot överviktiga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sandra Wallin; Jennifer Tillack; [2020]
  Nyckelord :Exercise; implicit attitudes; obesity; prejudice; training ideals; training posts on social media; Fördomar; implicita attityder; motion; träningsideal; träningsinlägg på sociala medier; övervikt;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om träningsideal från sociala medier har en effekt på implicita attityder mot överviktiga. Studien är en experimentell mellangruppsdesign där 51 studenter (29 kvinnor och 22 män) på Högskolan i Halmstad mellan åldrarna 19 och 38 (M=23) deltog. LÄS MER

 4. 4. Ett retuscherat skönhetsideal - En kvalitativ studie om kvinnors syn på retuscherade kroppar och dess samband till köplust

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Vendela Wilthorn; Astrid Lund; [2020]
  Nyckelord :Retusch; Attityder; Skönhetsideal; Reklam; Köplust; Idealkroppar;

  Sammanfattning : Studien undersöker en grupp kvinnliga konsumenters (16–26 år) attityd till skönhetsideal och bildmanipulation i marknadsföringssammanhang 2020. Studien analyserar potentiella konsumenters inställning till retuscherade- och oretuscherade bilder för att se om det finns ett samband till deras köplust. LÄS MER

 5. 5. Att passera som hijabi : En intervjustudie om kvinnliga konvertiters meningsskapande kring att bära slöja

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Westring Hanna; Sabat Said Mohammad; [2020]
  Nyckelord :Kvinnliga slöjbärande konvertiter; identitet; rasifiering;

  Sammanfattning : Denna studie riktar fokus på slöjans betydelse för konvertiters identitetsskapande och omgivningens reaktioner på deras synliga muslimska identitet. Tidigare forskning har visat att västerländska konvertiters slöjbärande är förknippat med deras identitet och att konvertiter vittnar om negativa bemötanden från omgivningen efter att ha tagit på sig slöja. LÄS MER