Sökning: "kvinnliga ledare"

Visar resultat 1 - 5 av 185 uppsatser innehållade orden kvinnliga ledare.

 1. 1. En kvalitativ studie gällande de ledarstilar som manliga respektive kvinnliga ledare utövar inom svensk offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Dragana Klempic; Hannah Utbult; [2022-02-16]
  Nyckelord :leadership; gender; men; women; management; middle management; public sector; leaders; leadership styles;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kvinnors och mäns effektiva ledarskap i fastighetsmäklarbranschen : En kvalitativ studie utifrån medarbetarnas uppfattningar 

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Julie Izabell Metto; Ali Siala; [2022]
  Nyckelord :Women s leadership; men s leadership; effective leadership; leadership qualities; the real estate industry; employee perspective.; Kvinnors ledarskap; mäns ledarskap; effektivt ledarskap; ledaregenskaper; fastighetsmäklarbranschen; medarbetarperspektiv.;

  Sammanfattning : Titel: Kvinnors och mäns effektiva ledarskap inom fastighetsmäklarbranschen: en kvalitativ studie utifrån medarbetarnas uppfattningar. Nivå: Examensarbete på Grundnivå i ämnet Företagsekonomi C Författare: Ali Siala och Julie Izabell Metto Handledare: Emilia Kvarnström Datum: 2022-januari Syfte: Syftet med denna kvalitativa studie är att försöka förstå hur medarbetarna uppfattar kvinnors och mäns effektiva ledarskap inom fastighetsmäklarbranschen. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ studie om kvinnliga operativa ledare : En minoritet inom polisregion Väst

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

  Författare :Josefin Winbladh; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This qualitative research study examines women as operative leaders at the Police region west in Sweden were they are a minority. The purpose of this study is to find out how they experience the situation of being a minority among men, what influences women at becoming a operative leader and how to increase the number of women. LÄS MER

 4. 4. Psykologiska riskfaktorer kopplat till uppkomsten av idrottsskada hos 16–20 år gamla lagidrottare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :William Bernhardsson; Josef Andersson; [2022]
  Nyckelord :Sport Injury; Stress; Coping resources; Personality; History of stressors; Idrottsskador; Stress; Copingresurser; Personlighetsegenskaper; Tidigare stressorer;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om det fanns ett samband mellan specifika personlighetsegenskaper, copingresurser, tidigare stressorer och uppkomsten av idrottsskador hos aktiva lagidrottare i åldrarna 16-20. Insamlingen av data skede via ett icke slumpmässigt urval då idrottsgymnasium och idrottsföreningar blev utvalt kontaktade. LÄS MER

 5. 5. Ledares egenskaper för ett framgångsrikt resultat : En studie om män och kvinnor i ledarroller

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Victor Vänelid; Johan Waltin; [2022]
  Nyckelord :Leadership; leadership styles; leader qualities; successful leaders; gender; Ledarskap; ledarstilar; ledaregenskaper; framgångsrika ledare; genus;

  Sammanfattning : Den ökande jämställdheten i samhället har medfört förändringar i ledande positioner. Detta har skapat en osäkerhet inför ett främmande ledarskap där manligt ledarskap tidigare varit norm. Frågan har därför väckts om vilka skillnader som finns mellan manliga och kvinnliga ledare samt hur dessa grupper ställs mot varandra. LÄS MER