Sökning: "kvinnliga och manliga adjektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden kvinnliga och manliga adjektiv.

 1. 1. Unga kvinnor och gamla män : En pragmatisk studie i bruket av adjektiv och substantiv vid gestaltning av kvinnor och män

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Cecilia Lindström; [2018]
  Nyckelord :adjektiv; genus; genusteori; klassiker; könskonstruktioner; pragmatik; semantik; stereotyper; språk och kön; substantiv;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker språkbruket vid kvinnliga och manliga gestaltningar i klassiskaromaner i svensk litteratur, om detta språkbruk styrker stereotyper om kvinnor och mänsamt om författarens könstillhörighet påverkat språkbruket. Studiens material består avromanerna Doktor Glas av Hjalmar Söderberg, Mor gifter sig av Moa Martinson ochKejsarn av Portugallien av Selma Lagerlöf. LÄS MER

 2. 2. Är du omtänksam eller tävlingslysten? : Betydelsen av kommunalt och agentiskt språk i rekryteringsannonser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Psykologi

  Författare :Therese Karlsson; [2018]
  Nyckelord :könssegregerad arbetsmarknad; könsstereotyp; könsstereotypiskt språk; agentisk; kommunal; self-efficacy; STEM; HEED;

  Sammanfattning : Sveriges har en könssegregerade arbetsmarknad där kvinnor och män arbetar inom olika yrken och branscher. Enligt tidigare studier innehåller jobbannonser flera agentiska (manliga) adjektiv och färre kommunala (kvinnliga) vilket påverkar kvinnors uppfattning av organisationer negativt och delvis bidrar till att kvinnor fortsätter söka sig till kvinnodominerade yrken. LÄS MER

 3. 3. Vackra damer och förtjusande gasrespons : Värderande adjektiv ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Josefin Lund; [2017]
  Nyckelord :adjektiv; genus;

  Sammanfattning : I denna studie analyseras sex nummer av Svensk Damtidning och fyra nummer av Auto, motor & sport med syfte att klargöra huvuvida talspråksstereotypen att kvinnors språk är mer känsloladdat än mäns kan appliceras även på skriftspråk. Enligt talspråksstereotypen använder kvinnor fler värderande adjektiv än män, och dessa adjektiv tenderar att vara mer känsloladdade vid kvinnlig användning. LÄS MER

 4. 4. Stil och kön i svenska bloggar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jonas Skytt; [2016]
  Nyckelord :Stil; stilistik; bloggar; blogg; kön; genus;

  Sammanfattning : Studien undersöker manliga och kvinnliga bloggar med fokus på stil. Metoden för utförandet av undersökningen är huvudsakligen kvantitativ men kvalitativa moment förekommer. Främst undersöks lexikon, ordklasser och syntax. LÄS MER

 5. 5. Väna vokalissor och menlösa män - Kvinnligt och manligt i svenska musikrecensioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Alf-Tore Tyft; [2015-02-13]
  Nyckelord :genusideal; musikrecensioner; maskulinitet; invektiv;

  Sammanfattning : Språkvetenskapligt självständigt arbete, LSV410 15 hpSvenska språketHT 2014Handledare: Karin Helgesson.... LÄS MER