Sökning: "kvinnliga och manliga adjektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden kvinnliga och manliga adjektiv.

 1. 1. Man föds inte maskulin, man måste bli man : En empirisk studie om hur pojkar framställs genom adjektiv i två barnböcker år 2019

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Amanda Jonsson; Amina Halilovic; [2020]
  Nyckelord :Gender; performative gender; masculinity; traditional gender patterns; children s books; adjective; empirical study; Genus; performativt genus; maskulinitet; traditionella könsmönster; barn- och ungdomsböcker; adjektiv; empirisk studie;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att från ett genusperspektiv undersöka om de manliga huvudkaraktärerna i två barnböcker publicerade år 2019 framställs på ett genusstereotypt sätt genom de adjektiv som beskriver dem. Genom att analysera adjektiv med hjälp av barnbokskritikern Maria Nikolajevas schema för "kvinnliga" respektive "manliga" egenskaper, kommer det styrka sambandet med hur författaren framställer manliga huvudkaraktärer genusstereotypiskt. LÄS MER

 2. 2. En nykter dräng får god arbetsförtjenst : En genusanalys av platsannonser i Nya Wermlands-Tidningen 1885-1905

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Märta Löfgren; [2020]
  Nyckelord :gender; working life; work; job advertisements; genus; arbetsliv; arbete; platsannonser; Nya Wermlands-Tidningen; NWT;

  Sammanfattning : Kvinnoforskare är eniga att det under historiens gång existerat en kvinnlig underordning. I hemlivet hade de två könen olika uppgifter; kvinnans plats var i hemmet, där hon tog hand om hushållet och familjen, medan mannen skulle arbeta utomhus. LÄS MER

 3. 3. Giftermål, födslovåndor och trovärdiga vittnen : Kvinnosynen i medeltida mirakelberättelser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emma Svensson; [2019]
  Nyckelord :mirakelberättelser; kvinnor; medeltiden;

  Sammanfattning : The object of this study of medieval miracles is to illuminate how women were viewed in medieval Sweden through analysis of testimonies to miracles and the canonization processes, marriage, the part the mother and the father respectively had in their children’s lives, how work is split, and how people are characterized. To achieve this, two methods are used. LÄS MER

 4. 4. Unga kvinnor och gamla män : En pragmatisk studie i bruket av adjektiv och substantiv vid gestaltning av kvinnor och män

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Cecilia Lindström; [2018]
  Nyckelord :adjektiv; genus; genusteori; klassiker; könskonstruktioner; pragmatik; semantik; stereotyper; språk och kön; substantiv;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker språkbruket vid kvinnliga och manliga gestaltningar i klassiskaromaner i svensk litteratur, om detta språkbruk styrker stereotyper om kvinnor och mänsamt om författarens könstillhörighet påverkat språkbruket. Studiens material består avromanerna Doktor Glas av Hjalmar Söderberg, Mor gifter sig av Moa Martinson ochKejsarn av Portugallien av Selma Lagerlöf. LÄS MER

 5. 5. Är du omtänksam eller tävlingslysten? : Betydelsen av kommunalt och agentiskt språk i rekryteringsannonser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Psykologi

  Författare :Therese Karlsson; [2018]
  Nyckelord :könssegregerad arbetsmarknad; könsstereotyp; könsstereotypiskt språk; agentisk; kommunal; self-efficacy; STEM; HEED;

  Sammanfattning : Sveriges har en könssegregerade arbetsmarknad där kvinnor och män arbetar inom olika yrken och branscher. Enligt tidigare studier innehåller jobbannonser flera agentiska (manliga) adjektiv och färre kommunala (kvinnliga) vilket påverkar kvinnors uppfattning av organisationer negativt och delvis bidrar till att kvinnor fortsätter söka sig till kvinnodominerade yrken. LÄS MER