Sökning: "kvinnliga sexualförbrytare"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden kvinnliga sexualförbrytare.

 1. 1. VEM ÄR HON? En kvalitativ studie om kvinnliga sexualförbrytare som förgriper sig på barn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maja Åberg; Katarina Gutic; [2020-02-21]
  Nyckelord :barn; sexuella övergrepp; kvinnliga sexualförbrytare; kön; diskurs;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att öka förståelse för kvinnliga sexualförbrytare som begår övergrepp mot barn då detta är en ouppmärksammad grupp i både media och forskning. Vi önskar med denna uppsats att öppna upp för samtal och forskning kring detta tabubelagda ämne, för att således också kunna bredda samhällets sätt att tänka kring detta fenomen. LÄS MER

 2. 2. Genuskonstruktion i rättsfall? : En kritisk granskning av svenska rättsfall gällande våldtäkt mot barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Ewa Svensson; [2018]
  Nyckelord :Kvinnliga sexualförbrytare; våldtäkt mot barn; sexualbrottsdömda kvinnor; offerrollen; genuskonstruktion;

  Sammanfattning : In this thesis the objective has been to identify differences in judgements between female and male offenders in legal cases about rape against children in Swedish courts. Female offenders are often seen as victims or mentally ill by judicial courts/institutions. LÄS MER

 3. 3. Gör kvinnor sånt? : En studie av kvinnliga sexualförbrytare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Magnus Arlemon; [2012]
  Nyckelord :Kvinnliga sexualförbrytare; sexualbrottsdömda kvinnor; kvinnlig kriminalitet; sexualbrott;

  Sammanfattning : Att studera kvinnliga sexualförbrytare är problematiskt då gruppen är så liten. Studien är en litteraturstudie för att klargöra vad som är sammanställt kring denna lilla grupp. LÄS MER