Sökning: "kvinnligaktivism"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kvinnligaktivism.

  1. 1. Kvinnogruppen och Kvinnojouren i Luleå 1974–1985

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälleLuleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

    Författare :Elzbieta Norberg; [2021]
    Nyckelord :kvinnligaktivism; kvinnligmobilisering; jämställdhet; sociala rörelser; resursmobiliseringsteorin;

    Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt två kvinnoaktivistgrupper, Kvinnogruppen- och Kvinnojouren i Luleå. Syftet med uppsatsen är att skapa ny kunskap men framförallt öka medvetenhet om kvinnlig aktivism, mobilisering och kollektiva handlingar under perioden 1974–1985 i Norrbotten. LÄS MER