Sökning: "kvinnoarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet kvinnoarbete.

 1. 1. HUSHÅLLSARBETET SOM FÖRSVANN Tvättprocessens värdeutveckling sedan industrialiseringen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Maya Månhav; [2020-08-05]
  Nyckelord :Hushållsarbete; kvinnoarbete; hållbar utveckling; tvätt; jämställdhet; värdering;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktningledarskap i slöjd och kulturhantverk2020, 180 hpGrundnivå2020:21.... LÄS MER

 2. 2. En fenomenografisk studie om vårdnadshavares oro kring män i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Camilla Harvey; Camilla Thelin; [2020]
  Nyckelord :Föräldraperspektiv; Fenomenografi; Oro; Sexuella övergrepp; Män i förskolan; Bemötande; Åtgärder;

  Sammanfattning : Enligt tidigare forskning är det tydligt att vårdnadshavare har en oro för män som är verksamma i förskolan, vilken är nödvändigt att uppmärksamma för att samverkan och omsorg ska fungera. Studiens syfte var att undersöka vårdnadshavares uppfattningar kring fenomenet män i förskolan, inriktat på vilken typ av oro de har, var oron har sitt ursprung, och hur oron eventuellt skulle kunna minskas för att underlätta för de män som är verksamma i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Mannen, myten, förövaren : En studie om medias porträttering av män i förskolan

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ronja Ångnell; Greta Filén Hammarström; [2020]
  Nyckelord :Diskurs; Diskursanalys; Förskola; Jämställdhet; Män; Media;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka diskurser om män som arbetar i förskolan i två olika dagstidningar. Vidare diskuteras hur dessa diskurser kan påverka förskolans arbete med jämställdhet. Metoden som legat till grund för denna studie är kritisk diskursanalys. LÄS MER

 4. 4. "Vi som gjorde det tuffaste jobbet för magraste kosan" : En studie av hur tjänstemän berättar om genussegregering och -hierarkisering i statens tjänst under 1900-talet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Caroline Stening; [2019]
  Nyckelord :gender; women s work; civil servants; social hierarchies; narrative analysis; genus; kvinnoarbete; statstjänstemän; sociala hierarkier; narrativ analys;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine in which ways employees of the civil services experienced that gender affected their working life during the mid-20th century, how they recount this several years later and how their stories can be interpreted. The source material is a collection called “Civil servants’ memories”, which can be found in the archives of Nordiska Museet and to which civil servants have contributed written stories of their lives for research purposes. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnad är inte ett kvinnoarbete: det är ett arbete för sjuksköterskor : – Manliga sjuksköterskors upplevelser av sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Adam Eliasson; Gustafsson Andreas; [2013]
  Nyckelord :Manlig sjuksköterska; upplevelser; yrkesroll.;

  Sammanfattning : Sjuksköterskeyrket har historiskt setts som ett typiskt kvinnligt yrke och än idag finns det kvar en föreställning om att män inte lämpar sig för yrket. Manliga sjuksköterskor utmanar därför samhällets normer om vad en man ska arbeta med. LÄS MER