Sökning: "kvinnobild"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet kvinnobild.

 1. 1. Förbannade luderfasoner : Mor Sofi och badandet i Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Linnéa Lundmark; [2018]
  Nyckelord :Kvinnor och äppelträd; Moa Martinson; badmotiv; blick; rum; kvinnobild; primitivism; feminism;

  Sammanfattning : This essay examines the first chapter in Moa Martinson’s Kvinnor och äppelträd, “Mor badar”. Drawing on the theories of Ahmed and Butler, this analysis considers how the Body, the Gaze, and Space interact to form a new presentation of bathing women, in direct opposition to the one more commonly portrayed by male Swedish primitivists during the same time. LÄS MER

 2. 2. Den kriminella kvinnan : En kritisk diskursanalys av hur kvinnliga mördare representeras i svensk radiopodcast

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Johanna Wiberg; [2018]
  Nyckelord :Representation; Gärningskvinna; Stereotyp; Brottslighet; Diskursanalys.;

  Sammanfattning : Sedan det digitaliserade radioformatet podcast slagit igenom på 2010-talet, har flertal nya podradioprogram börjat sändas. En genre som blivit populär är ”true-crime”, där verkliga brott på ett dramaturgiskt och underhållande sätt återges för lyssnaren. När ett mord inträffar tenderar händelsen att få stort medialt utrymme. LÄS MER

 3. 3. Med nit och ett kärleksfullt sinne - Den svenska kvinnans rätt till arbete i allmänhet och rätten att tillträda lärarinneyrket i synnerhet, ca år 1800-1860

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Andersson; [2017]
  Nyckelord :rättshistoria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kvinnans rätt till arbete har inte varit självklar. Historiskt sett var idealet länge att kvinnan skulle vara en god hustru och mor som bidrog till hushål-lets funktion och barnens uppfostran. Med tiden började denna kvinnobild och situation dock förändras och vid 1800-talets mitt skedde ett flertal stora förändringar. LÄS MER

 4. 4. "Om jag spelar dåligt så säger jag att jag är tjej" : en kvalitativ studie om hur kvinnor uppfattar e-sport

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Martin Bergman; [2016]
  Nyckelord :Genus; Normer; E-sport; Genusordning; Manlig norm;

  Sammanfattning : E-sport är en populär aktivitet i dagens samhälle vilket gör att deltagarantalet ökat och att e-sporten växer. International e-sport federation (IeSF) är en global organisation som sätter upp regler för deltagandet där kriteriet ”öppet för alla” innebär att ingen skall uteslutas på grund av till exempel kön eller etnicitet. LÄS MER

 5. 5. Liknelsernas dubbla budskap om kvinnor : En narrativ-kritisk och feministisk studie av tre liknelser i Lukasevangeliet med kvinnliga huvudkaraktärer

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Edit Åkerlund; [2015]
  Nyckelord :Liknelser; Lukasevangeliet; Kvinnor;

  Sammanfattning : I uppsatsen analyseras hur kvinnorna framställs i de tre liknelserna i Lukasevangeliet med kvinnliga huvudkaraktärer: Lukas 13:20-21; 15:8-10; 18:1-8. Genom att analysera liknelsernas presentation av kvinnor är målet att nå fram till ett ställningstagande kring hur kvinnorna framställs i dessa. LÄS MER