Sökning: "kvinnofrid"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet kvinnofrid.

 1. 1. Fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att möta kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Edvin Billman; Elnaz Ashkriz; [2021]
  Nyckelord :Physiotherapist; primary care; intimate partner violence; qualitative method;

  Sammanfattning : Bakgrund Världshälsoorganisationen (WHO) klassar våld i nära relationer som ett folkhälsoproblem. Även om både män och kvinnor är utsatta så är det främst kvinnor som utsätts för den här typen av våld och enligt Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) är kvinnor nästan tre gånger mer utsatta än män. LÄS MER

 2. 2. Lost at the intersections: a postcolonial approach to the Swedish Sex Purchase Act

  Master-uppsats, Lunds universitet/Master of Science in Social Studies of Gender; Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Daniela Basto da Silva; [2020]
  Nyckelord :Sweden Sex Purchase Act; prostitution; sex workers; postcolonialism; intersectionality; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study focuses on the Swedish Sex Purchase Act and their claims of help and support to prostitutes, as outlined by two propositions: Kvinnofrid (proposition 1997/98:55) and in the 10-year evaluation of the Act (SOU 2010:49). It investigates these claims through an ethnography of law method and data collected from fieldwork is interpreted and reflected through the conceptual framework of postcolonial feminist legal theory and intersectionality. LÄS MER

 3. 3. "JA VISST GÖR DET ONT NÄR KNOPPAR BRISTER" : Kvinnors upplevelse av att leva i en våldsutsatt parrelation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Frida Rönnback Strand; Olivia Kronqvist; [2020]
  Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; sjuksköterskans ansvar; stöd; upplevelse; våld i parrelation; våldsutsatta kvinnor.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mäns våld mot kvinnor är en kränkning mot mänskliga rättigheter och är ett allvarligt och stigande samhällsproblem. Enligt Nationellt centrum för kvinnofrid kommer så många som var femte kvinna någon gång under sin livstid att utsättas för våld i en parrelation. Trots ökade anmälningar är mörkertalet stort. LÄS MER

 4. 4. Kvinnliga politikers betydelse för kvinnofrid - En kvantitativ studie om sambandet mellan högre kvinnlig representation på kommunal nivå och ett gott kommunalt kvinnofridsarbetet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofie Saläng; [2020]
  Nyckelord :närvarons politik; kvinnlig representation; kvinnors intressen; kommunernas kvinnofridsarbete; kommunala ordförandeposter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Utifrån teorier om att det finns en koppling mellan deskriptiv representation och substantiell representation, behövs kvinnor i politiken för att kvinnors intressen ska representeras. Ett sådant kvinnligt intresse kan antas vara att kommunernas kvinnofridsarbete ska vara välfungerande och prioriterat. LÄS MER

 5. 5. En sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet : Ett fullgott skydd för den sexuella självbestämmanderätten eller ett luftslott?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Jarblad; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; sexualbrott; våldtäkt; sex; sexualitet; skyddsintresse; samtycke; frivillighet; jämställdhet; rättssociologi; rättshistoria; övergrepp; självbestämmanderätt; kvinnofrid;

  Sammanfattning : .... LÄS MER