Sökning: "kvinnofridsbrott"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet kvinnofridsbrott.

 1. 1. Grov kvinnofridskränkning – ett resultat av fenomenet symbollagstiftning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Granborg; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; grov kvinnofridskränkning; brott i nära relationer; symbollagstiftning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Regeringen ansåg att införandet av ett kvinnofridsbrott var en viktig åtgärd för att belysa det våld som kvinnor utsätts för i hemmen och för att höja straffvärdet för den här gärningstypen. Regeringen ämnade genom kriminalisering att markera allvaret i systematiska övergrepp, brott samt kränkningar som begås av en nuvarande eller tidigare partner. LÄS MER

 2. 2. "Det kollektiva ansvaret" : En kvalitativ studie om statens förebyggande åtgärder mot mäns våld mot kvinnor i nära relationer.

  Master-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter

  Författare :Rebecca Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Kvinnojour; Könsrelaterat våld; Kvinnofridsbrott; Jämställdhet; Mansvåld;

  Sammanfattning : The purpose of this research is to identify possible means to improve governmental measures to prevent intimate partner violence (IPV) perpetrated by men towards women. Qualitative interviews with nine non-governmental women shelters are conducted, as well as with a specialist within the field, with the aim of responding to the research’s purpose. LÄS MER

 3. 3. Handbook for legislation on violence against women- en jämförelse med kvinnofridslagstiftningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kristin Liljegren; [2014]
  Nyckelord :Straffrätt; Kvinnofrid; våld mot kvinnor; grovt kvinnofridsbrott; Handbook for legislation on violence against women; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning År 2010 kom Handbook for legislation on violence against women (Handboken) ut som en handbok för FN:s medlemstater i deras arbete att lagstifta bort våld mot kvinnor. Handboken kom flera år efter att den svenska kvinnofridsreformen genomförts och hade, kanske därför, inte så stor genomslagskraft i Sverige. LÄS MER

 4. 4. En förändrad kvinnosyn. Från brottsbalkens införande till kvinnofridsreformen.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maria Hvittfeldt; [2014]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; kvinnofridsbrott; kvinnomisshandel; grov kvinnofridskränkning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det här arbetets syfte är att ur ett feministiskt perspektiv analysera vad utvecklingen av den straffrättsliga regleringen rörande mäns våld mot kvinnor kan säga om hur samhällets kvinnosyn har förändrats. Tidsperioden som studeras spänner från Brottsbalkens införande på mitten av 1960-talet till Kvinnofridsreformen på 1990-talet. LÄS MER

 5. 5. Kvinnofrid : Polismyndighetens och socialtjänstens samverkan gentemot mäns våld mot kvinnor.

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

  Författare :Teres Norlund; [2013]
  Nyckelord :Collaborations theory; domestic violence; health; women´s issues and manifest content analysis.; Hälsa; kvinnofrid; manifest innehållsanalys; samverksansteori och våld i nära relationer.;

  Sammanfattning : Våld i parrelationer är ett globalt hälsoproblem. Mäns våld mot kvinnor är ett av de största hoten mot kvinnors liv och hälsa. Ansvaret att ge stöd och skydd till personer som utsatts för eller riskerar att utsättas för våld, ligger på staten och kommunerna. LÄS MER