Sökning: "kvinnohandel"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet kvinnohandel.

 1. 1. Kvinnohandel - offer och gärningsmän

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Caroline Hofvander; [2005]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar offer och gärningsmän i kvinnohandel för sexuella ändamål i och kring Balkan. Syftet är att undersöka orsakerna till handeln men även att redogöra för vilka offer och gärningsmän egentligen är. Tyngdpunkten ligger på offren, kvinnorna, och en genomgång av deras bakgrund och livssituation görs. LÄS MER

 2. 2. Engagemangets betydelse för att etablera sociala problem : Exemplet trafficking

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Ann-Louise Andersson; Lisa Lindholm; [2005]
  Nyckelord :engagemang; sociala problem; människohandel; kvinnohandel; Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kartlägga och analysera engagemangets roll i förhållandet till sociala problem och belysa detta utifrån exemplet trafficking. Uppsatsen besvarar frågor om engagemangets betydelse då det handlar om att etablera sociala problem samt hur trafficking kan definieras som ett socialt problem. LÄS MER

 3. 3. Kvinnohandel - polis och åklagares utredningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Persson; [2001]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : IOM uppskattar att ca 700 000 kvinnor säljs för sexuell exploatering till Västeuropa varje år. FN uppskattar att handeln omsätter ca 7 miljarder dollar varje år. Kvinnohandeln är nästan lika lönsam som narkotikahandeln, medan riskerna och straffen är betydligt lägre och verksamheten ökar hela tiden i omfattning. LÄS MER

 4. 4. Kvinnohandel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jessica Lindberg; [2001]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER