Sökning: "kvinnoideal genom tiderna"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden kvinnoideal genom tiderna.

 1. 1. Ett land, två världar : En kvalitativ studie om vilken påverkan ett dubbelkulturellt liv kan ha på unga kvinnor och deras kvinnoideal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

  Författare :Saman Ullah; [2017]
  Nyckelord :kulturella skillnader; skönhetsideal; normer; traditioner; samhällskultur;

  Sammanfattning : Länge har kvinnan ansetts vara svagare både psykiskt och fysiskt därmed har mannen varit överordnad kvinnan under historiens gång. Idag lever vi i ett land som är känt för sitt jämställda samhälle men om vi blickar tillbaka i historien så kan vi se hur kvinnoidealen har förändrats genom tiderna. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkas vi av den manliga världsbilden i medier, går det att stimulera till social förändring?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Maria Falk Björk; [2010]
  Nyckelord :Skönhetsmyten; Kvinnoideal; Feminism; Jämställdhet; Damtidningar; Retuschering;

  Sammanfattning : Jag har valt att göra denna undersökning eftersom det fascinerar mig att undersöka varför det är så vanligt att man som kvinna köper och läser damtidningar. Samtidigt som man möts av en ganska ensidig bild av vad vi vill läsa, och hur vi skall leva lyckliga med hjälp av dessa damtidningar. LÄS MER