Sökning: "kvinnoidealet"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet kvinnoidealet.

 1. 1. Tidskriften Idun, kvinnans roll och rösträtten : SKILDRINGEN AV RÖSTRÄTTSFRÅGANS ARGUMENT I KVINNORNAS VECKOPRESS

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Sabina Lithén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att även kvinnor äger rätten att rösta i riksdagsvalen är något som inte alltid varit så självklart som det är i dagens Sverige. Detta är tvärtom något som det fördes en långdragen debatt om i Sverige och som i denna uppsats har undersökts närmare genom att titta på rapporteringen om rösträtten i kvinnornas veckotidning Idun. LÄS MER

 2. 2. Språkliga framställningar som meningsskapande gällande könsroller inom mormonismen : En diskursanalytisk och kvalitativ studie av mormonismens religiösa urkunder samt av förkunnanden från auktoriteter inom kyrkan

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Elin Broomé; [2021]
  Nyckelord :Mormonism; könsroller; kvinnor; män; normer; diskursanalys; diskursteori; maktrelationer; patriarkal religion;

  Sammanfattning : Denna uppsats redogör för hur mening skapas kring könsroller inom mormonismen utifrån dess religiösa urkunder samt förkunnanden från auktoriteter inom kyrkan. Ljuskastas över mansidealet, kvinnoidealet och maktrelationer inom religionen utifrån frågan om kön. LÄS MER

 3. 3. Snyggare på Instagram : En studie om vad det innebär att som ung kvinna vara en del av en utseendefixerad digital värld

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Lo Iverus; [2019]
  Nyckelord :Instagram; skönhetsideal; kvinnliga ideal; normativ femininitet; utseendepresentation; bekräftelse;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks unga kvinnors förhållningssätt till ideal, utseendepresentation och bekräftelse på Instagram, ett socialt medium för fotodelning. Undersökningen har utförts genom fem kvalitativa intervjuer med kvinnor i åldrarna 16–24 år som har öppna Instagramprofiler där de regelbundet publicerar bilder eller videor föreställande dem själva. LÄS MER

 4. 4. Anorexia Nervosa : Kvinnors upplevelser av att leva med Anorexi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Madalena Mabiala; Hawsar Shamer; [2017]
  Nyckelord :Anorexia Nervosa; autobiographies; eating disorders; women; Anorexia Nervosa; kvinnor; självbiografier; ätstörning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia Nervosa är en psykiatrisk sjukdom som främst drabbar unga kvinnor mellan 15 och 23 år med hög mortalitet. Sjukdomen orsakar ätstörning vilket medför kraftig viktnedgång. Syftet: Syftet är att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med Anorexia Nervosa. LÄS MER

 5. 5. "Rynkfri, smal och snygg" : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av kvinnoidealet i mediereklam

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Karin Andersson; Hanna Mac; [2012]
  Nyckelord :Mediereklam; kvinnoideal; genus; framställning; performativitet; social konstruktion; hyperritualisering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur en grupp kvinnor i åldern mellan 20-30 år upplever och förhåller sig till det kvinnoideal som framställs i mediereklam. Studien byggde på en kvalitativ ansats i ett försök att söka reda på deras gemensamma uppfattningar om fenomenet och hur de upplevde att de påverkas av den kvinnliga framställningen. LÄS MER