Sökning: "kvinnokroppen"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet kvinnokroppen.

 1. 1. Raka vägen till kvinnlig frigörelse? En multimodal socialsemiotisk analys av femvertising ur ett kritiskt feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Klara Ottosson; Maja Grundskog; [2020]
  Nyckelord :femvertising; feminism; postfeminism; strategic communication; digital media; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur svenska företag använder sig av femvertising i sin digitala kommunikation. Studien görs ur ett kritisk feministiskt perspektiv och studerar och analyserar hur kvinnor och kvinnlighet porträtteras i marknadsföring idag samt hur feminism används för kommersiella syften. LÄS MER

 2. 2. Vadå, är det okej att se olika ut? : En semiotisk bildanalys av två klädföretags samarbeten med influencers i förhållande till kroppspositivism

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sara Rydén; Josefin Zackrisson; [2020]
  Nyckelord :Body positivism; influencer; Instagram; narrow-mindedness; semiotics; social comparison; the male gaze  ; Kroppspositivism; influencer; Instagram; smalhetsideal; semiotik; social jämförelse; den manliga blicken;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker porträtteringen av den normativa kvinnokroppen på plattformen Instagram till följd av trenden kroppspositivism. Syftet med vår studie är att genom en semiotisk bildanalys, undersöka huruvida två klädföretag följer trenden kroppspositivism i sina samarbeten med influencers på Instagram. LÄS MER

 3. 3. "It's worth it for a booty" : Influencers trovärdighet och sanningsanspråk om Brazilian Butt Lift och kroppsideal på YouTube

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Inez Rydman; [2020]
  Nyckelord :Influencer; kroppsideal; trovärdighet; sanningsanspråk; disciplin; självövervakning; diskurs;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur influencers på Youtube gör sanningsanspråk om den ideala kvinnokroppen. Jag undersöker hur deras uttalanden om kroppsideal och ingreppet Brazilian Butt Lift (BBL) kan tolkas. LÄS MER

 4. 4. En skönhet klär i patriarkalastrukturer : En kvantitativ textanalys av H&Ms porträttering av kvinnokroppen ur genus- och feministiskt perspektiv

  L3-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet; Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Esther Muijs; Elsa Skagersten; Emma Landén Lavendell; Elza Cedergren; [2020]
  Nyckelord :Gender; feminism; the female body; H M; Instagram; Genusvetenskap; Feminism; Kvinnokroppen; H M; Instagram.;

  Sammanfattning : Denna studie är skapad för Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet på Karlstad Universitet. Uppsatsen skriven på B-nivå, det vill säga 7,5 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. "När ska ni skaffa barn då?" : En kvalitativ litteraturstudie som belyser kvinnors upplevelse av utanförskap vid ofrivillig barnlöshet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maja Lohman; Emilia Wallin; [2020]
  Nyckelord :Kvinnor; litteraturstudie; ofrivillig barnlöshet; självbiografi; utanförskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ofrivillig barnlöshet drabbar 10-15% av de som önskar skaffa barn. Det finns en stark norm i samhället som säger att kvinnan ska kunna bära ett barn. När detta inte uppfylls påverkas framför allt kvinnans psykiska hälsa vilket kan leda till social isolering. LÄS MER