Sökning: "kvinnor 1950"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden kvinnor 1950.

 1. 1. "Det var ett äventyr" - en studie om livet som flottare efter Piteälven

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Linda Norén; [2019]
  Nyckelord :flottning; kvinnor i flottningen; skogsarbetare; intervjuer; skogshistoria; floating of timber; women in timber floating; loggers; interviews; forest history;

  Sammanfattning : Flottning av virke i större skala inleddes i samband industrialiseringen i början av 1800-talet och ändå fram till slutet av 1960-talet var flottningen det dominerande och mest ekonomiska transportmedlet för virke. Succesivt tog lastbilarna över och flottningen avvecklades. LÄS MER

 2. 2. Manliga sjuksköterskors erfarenheter av yrket : en beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Therese Alarik; Marie Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Erfarenheter; Intimvård; Könsroller; Manliga sjuksköterskor; Maskuliniteter;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Historiskt sett har sjuksköterskeyrket ansetts ha låg status och varit dominerat av kvinnor. Yrkesrollen har associerats till det kvinnliga och att vara omhändertagande, varm och moderlig. Denna stereotyp finns kvar ännu idag. LÄS MER

 3. 3. TEXTIL MODERNISM : Signerad textil – när mönstren fick namn var de manliga

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Marianne Nordenlöw; [2019]
  Nyckelord :Textile; Design; Modernism; Interior Design; Astrid Sampe; The 1950s; Pierre Bourdieu; Signerad textil; Genus; Textil; Formgivning; Design; Modernism; Offentlig inredning; NK:s Textilkammare; Astrid Sampe; 1950-tal; Folkhem; Pierre Bourdieu;

  Sammanfattning : Uppsatsen utgår från Signerad textil, en kollektion tryckta tyger för offent­lig miljö, som tillkom 1954 i regi av NK:s Textilkammare. Tolv konstnärliga utövare, varav tio manliga, inbjöds att medverka. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av förlossningsrummet : en kvalitativ innehållsanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emelie Johansen; Therese Persson; [2019]
  Nyckelord :kvinna; förlossningsplats; förlossningsrum; erfarenhet; födelseplats; empowerment;

  Sammanfattning : Att föda barn är en viktig existentiell upplevelse och födelseplatsen har varierat genom historien. I många århundraden födde kvinnor barn i hemmet men från mitten av 1950-talet föds de allra flesta svenska barn på speciella förlossningskliniker på sjukhus. Förlossningsrummen skiljer sig inte från sjukhusens ordinära patientsalar. LÄS MER

 5. 5. Kan inte jag bara få lov att vara polis? En kvalitativ intervjustudie med sex kvinnliga poliser och deras erfarenheter av allmänhetens bemötande

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Matilda Wester; Lisa Persson; [2019]
  Nyckelord :Diskriminering; Uppfattningar; Kvinnliga poliser; Jämställdhet; Allmänheten;

  Sammanfattning : Mycket av den tidigare forskning som finns innefattar manliga poliser och deras åsikter och uppfattning om att kvinnor arbetar inom polisen. Kvinnor fick börja arbeta som patrullerande poliser i Sverige på 1950-talet och även idag är kvinnor underrepresenterade bland polisen. LÄS MER