Sökning: "kvinnor i afghanistan"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden kvinnor i afghanistan.

 1. 1. Från Afghanistan till Sverige : En tillbakablick på afghanska ensamkommande flickors förväntan över karriärvägar samt mötet med studie- och yrkesvägledning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Gunilla Holmström; Maria Larsson; [2021]
  Nyckelord :Afghanistan; unaccompanied girls; language introduction; study and career guidance; Afghanistan; ensamkommande flickor; språkintroduktion; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : I gränslandet mellan barn- och vuxenliv ställs ungdomar inför många utmaningar. Under denna komplexa period finns bland annat en förväntan, att denne på ett vuxet och moget sätt, ska hantera och ta beslut om framtida utbildning och karriär. Samtidigt som det sker ett sökande efter identitet och tillhörighet. LÄS MER

 2. 2. “In Afghanistan people follow the culture more than law and religion” : En kvalitativ studie om jämställdhet, islam och pashtunwali i Afghanistan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Lina Mälberg; [2020]
  Nyckelord :Afghanistan; jämställdhet; pashtunwali; islam; män; kvinnor; dikotomi; maskulinitet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har för avsikt att undersöka om de informanter som deltagit anser att Afghanistan är jämställt. Uppsatsen har också som syfte att se hur informanternas individuella trosuppfattning påverkar synen på jämställdhet och deras följande av pashtunwali. LÄS MER

 3. 3. Tvångsäktenskap i Afghanistan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Agha Toorpiki; [2019]
  Nyckelord :Afghanistan; afghansk lag; Heder; Kvinnorrättigheter; tvångsäktenskap; sharialagar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots att Afghanistan har ratificerat kvinnokonventionen, d v s förpliktat sig att följa konventionen, förekommer det dagligen tvångsäktenskap i Afghanistan. Syfte: I denna uppsats har jag belyst vilka faktorer, som kan ligga till grund för att tvångsäktenskap (fortfarande) existerar i Afghanistan. LÄS MER

 4. 4. Utomeuropeiska muslimska kvinnor som företagare : En kvalitativ studie av utomeuropeiska kvinnliga företagare med muslimsk bakgrund i kronobergs län

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Omid Ghazanfari; [2019]
  Nyckelord :Utomeuropeiska kvinnor; företagare; etnicitet; arbetsmarknaden;

  Sammanfattning : The purpose with this study is to find and analyse the reasons to why non- European women with Muslim background start their own business in Sweden. The purpose is also to investigate which resources the women have and mobilize to start and run their own businesses. LÄS MER

 5. 5. Fred för kvinnor och kvinnor för fred : En komparativ textanalys kring FN och nationella kvinnorättsorganisationers arbete i Afghanistan respektive Sierra Leone

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Hannah Myrenfeldt; Linn Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER