Sökning: "kvinnor i manliga yrken"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden kvinnor i manliga yrken.

 1. 1. Män som arbetsterapeuter : Upplevelsen att arbeta inom ett kvinnodominerat yrke

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Rasmus Reinholdsson; Snåfs Ellinor; [2020]
  Nyckelord :Genus; Arbetsterapi; Manliga vårdgivare;

  Sammanfattning : Det finns flera kvinnodominerade yrken och arbetsterapi är ett av dem, precis som majoriteten av yrken inom vården. Få män söker sig till yrket och viss andel som påbörjar arbetsterapeututbildningen lämnar yrket inom några år. LÄS MER

 2. 2. Vem får synas i No-läromedel : En kvantitativ bild- och textanalys av fyra läromedel för årskurs 1-3 skrivna under Lpo94 och Lgr11

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emy Karlsson; Linny Engström; [2020]
  Nyckelord :Genus; jämställdhet; kvantitativ analys; stereotypa normer; läromedel;

  Sammanfattning : Flera forskare har tidigare bekräftat att No-läromedel inte är könsneutrala och att det förekommer en överrepresentation av män. Debatten som förs handlar om huruvida elever påverkas av den ojämna fördelningen av män och kvinnor inom No-ämnena. LÄS MER

 3. 3. "Ta det som en man" : Mäns utsatthet för våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap; Högskolan Väst/Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap

  Författare :Alexandra Stevanovska Berg; Lovisa Skoglund; [2020]
  Nyckelord :domestic violence; female perpetrators of violence; gender norms; male victims; women s violence against men; genusnormer; kvinnliga våldsutövare; kvinnors våld mot män; manliga offer; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer är ett omdiskuterat och välkänt samhällsproblem. Ofta handlar dialogen om mäns våld mot kvinnor och det talas sällan om att en man utsätts för våld av en kvinnlig partner. LÄS MER

 4. 4. Från krögerska till krögare : Feminisering och maskulinisering inom krögaryrket 1739-1920 i Stockholm och Visby

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Idun Vinterros; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag, med hjälp av kroglistor och utskänkningstillstånd från Stockholm och Visby, visat hur krögaryrket gick från att vara huvudsakligen ett mansyrke till att bli uteslutande ett kvinnoyrke, för att sedan gå tillbaka till att ses som ett yrke bäst lämpat för män. Perioden jag undersökt har varit 1739-1920. LÄS MER

 5. 5. ”Jag hade kunnat fortsätta jobba dygnet runt och jag hade säkert inte blivit färdig i alla fall” : En studie om enhetschefers arbetsmiljö i kvinnodominerad kommunal verksamhet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emmelie Sedig; [2019]
  Nyckelord :work environment; public sector; first line manager; boundless work; gender; job demand-control-support model; arbetsmiljö; offentlig sektor; enhetschef; gränslöst arbete; genus; krav-kontrollstödmodellen;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har chefers arbetsförhållanden i den kvinnodominerade offentliga sektorn genomgått betydande förändringar, att cheferna exempelvis blivit tilldelade fler ansvarsområden i form av kostnads- och effektiviseringsansvar. Senare har det visat sig att chefer i kvinnodominerade yrken har en bristande arbetsmiljö, detta på grund av höga arbetskrav och en hög grad av påfrestningar i arbetet. LÄS MER