Sökning: "kvinnor män symtom hjärtinfarkt"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden kvinnor män symtom hjärtinfarkt.

 1. 1. Skillnader i mannens respektive kvinnans upplevelser vid hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Hanna Hedlund; Sofie Johansson; [2020]
  Nyckelord :hjärtinfarkt; upplevelser; män; kvinnor; könsskillnader; symtom; samliv;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: År 2018 drabbades 21 765 personer av 24 800 hjärtinfarkter i Sverige. Av dessa avled 5 800 personer vilket är jämförbart med att var fjärde drabbad avled inom 28 dagar. Hjärtinfarkt innebär ischemi i hjärtats muskelceller som orsakar celldöd. Det finns två olika hjärtinfarkter – NSTEMI och STEMI. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av symtomen vid hjärtinfarkt : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Hedvig Hammarkrantz; Frida Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Myocardial infarction; Qualitative research; Prodromal symptoms; Acute symptoms; Symptoms; Gender; Female; Women; Chest pain.; Hjärtinfarkt; Kvalitativ forskning; Prodromala symtom; Akuta symtom; Symtom; Kön; Kvinna; Kvinnor; Bröstsmärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt bedöms vara den ledande dödsorsaken världen över. Trots att fler män än kvinnor insjuknar i hjärtinfarkt är dödligheten bland kvinnor högre. Bilden av hjärt- kärlsjukdom har länge präglats av ett manligt perspektiv vilket är en livshotande inställning som leder till att kvinnors symtom inte tas på allvar. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av symtomen vid en hjärtinfarkt : En Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Daniel Gardesten; Albert Svensson; [2018]
  Nyckelord :hjärtinfarkt; kvalitativ; kvinnor; litteraturstudie; personcentrerad omvårdnad; symtom; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är idag ett av de vanligaste folkhälsoproblemen iSverige. I dagens hjärtsjukvård finns det mest forskning på männen och de får därför oftastmer specialiserade behandlingar och bättre uppföljning efteråt. LÄS MER

 4. 4. Bröstsmärta prehospitalt – Symtombeskrivning och skillnader mellan kvinnor och män : En prospektiv kohortstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anette Lerjebo; Helena Pettersson; [2018]
  Nyckelord :bröstsmärta; symtom; könsskillnader; kvinnor; män; prehospitalt; ambulans;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstsmärta är en av de vanligaste orsakerna till kontakt med ambulanssjukvården och hjärt-kärlsjukdomar är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Orsaken till bröstsmärta kan bero på både kardiella och icke kardiella tillstånd, varvid hjärtinfarkt är en av de vanligaste orsakerna. LÄS MER

 5. 5. Varför dröjer kvinnor med att söka vård vid symtom på hjärtinfarkt?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Emelie Magnell; Emilie Sigfridsson; [2017]
  Nyckelord :Decision Making; Delayed Seeking Care; Myocardial infarction; Seeking Behaviour; Women.;

  Sammanfattning : Hjärtinfarkt är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige idag och kvinnor har en högre mortalitet vid hjärtinfarkt. Kvinnor dröjer med att söka vård vid symtom på hjärtinfarkt, det finns ett flertal orsaker som fördröjer tiden från första symtom till kontakt med sjukvården. LÄS MER