Sökning: "kvinnor och män i fängelse"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden kvinnor och män i fängelse.

 1. 1. Svarta marknaden : En studie av dagspressens rapportering av den illegalahandeln med ransonerade varor i Sverige 1941–1945

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Therese Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :Andra Världskriget; Livsmedelsransonering; Svartabörsen; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; Aftonbladet;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vilken omfattning hade, och vilken syn förmedlade, den svenska dagspressen på ransoneringsbrottsligheten under kristidsåren 1941–1945. Studien behandlade åren 1941–1945 då den illegala handeln pågick som mest. LÄS MER

 2. 2. Mäns dödliga våld mot kvinnor i nära relationer – Straffrättens utformning och inverkan på skuldfrågan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hilda Holmström; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; närståendevåld; mäns våld mot kvinnor; fängelse; mord; dråp; livstids fängelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Every fifth case of lethal violence in Sweden 2018 was constituted by men’s lethal violence against female partners or formal partners. This kind of violence is a problem of big proportions that needs to be detained now. LÄS MER

 3. 3. Fyra avrättningar och en benådning : Bödelsvärdet och tidningspennan i Sverige 1874 - 1910

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Clas Göran Carlsson; [2017]
  Nyckelord :executioner; guillotine; capital punishment; pardon; public execution; avrättning; bödel; benådning; dödsstraff; offentlig avrättning; intermural avrättning; mord; rättegång; giljotin; bödelsyxa; tidningar;

  Sammanfattning : Abstract Four executions and one pardon The executioner’s sword and the newspaperman’s pen in Sweden 1874 – 1910 This study examines how three murder cases who lead to a death penalty sentence for the five accused persons are covered in selected contemporary Swedish newspapers. Four of the five condemned persons, three men and one woman, were executed. LÄS MER

 4. 4. Brottslighet i skymundan - En undersökning av kvinnors våld mot män och domstolens bedömning därav i ett genusrättsvetenskapligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrika Svensson; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; fridskränkningsbrott; grov kvinnofridskränkning; grov fridskränkning; kvinnors våld mot män; rättsfall; genusrättsvetenskap; jämlikhet; jämställdhet; criminal law; women s violence against men; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Criminal law is gender neutral in its written construction, but there are exceptions. One of those exceptions is gross violation of women’s integrity. Its sibling provision is called gross violation of integrity, which is gender neutral. LÄS MER

 5. 5. Kvinnorabatt - En analys av den rättsliga bedömningen av kvinnliga gärningsmän vid grova våldsbrott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Straffrätt; våldsbrott; kvinnorabatt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna uppsats behandlar det som kommit att kallas ”kvinnorabatt”, gällande kvinnor i egenskap av gärningsmän vid grova våldsbrott ur perspektivet likhet inför lagen. För att se till detta har en mängd variabler beaktats och analyserats, för att genom ett bredare perspektiv finna vad en sådan eventuell särbehandling kan bero på. LÄS MER