Sökning: "kvinnor och relationer"

Visar resultat 21 - 25 av 1334 uppsatser innehållade orden kvinnor och relationer.

 1. 21. Kvinnors upplevelser av förändringar i vardagslivet efter hjärtinfarkt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Yuliana Dronova; Normarie Makdesi-Elias; [2023]
  Nyckelord :Myocardial Infarction; Life Experiences; Hjärtinfarkt; Upplevda livssituation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är en av de vanligaste förekommande sjukdomarna som framför allt drabbar vuxna och är en av de främsta orsakerna till ökad dödlighet i Sverige och över hela världen. Att uppleva en hjärtinfarkt är en händelse som förändrar livet. LÄS MER

 2. 22. "Ja, jag har behövt ljuga där också" : En kvalitativ studie om fem icke-vaccinerade personers framträdande i en vaccinerad omgivning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Mirzet Honsic; Mirtill Varga; [2023]
  Nyckelord :Goffman; Appearance; Stigma; Vaccination status; Relationships; Honesty; Lies; Goffman; Framträdande; Stigmatisering; Vaccinationsstatus; Relationer; Ärlighet; Lögn;

  Sammanfattning : Denna studie vid namn ”Ja, jag har behövt ljuga där också”, är författad av Mirzet Honsic och Mirtill Varga. Då icke vaccinerade personer utgör en liten del av den svenska befolkningen gällande covid-19 vaccin, är syftet med studien att belysa hur denna minoritet kan tänka sig att agera då vaccinet kommer på tals. LÄS MER

 3. 23. Incels views on crime : A study about how users on an incel forum justify their views on sexual and violent crime

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Alexandroff; Maya Burman; [2023]
  Nyckelord :Incels; Attitudes; Crime; Violence; Techniques of Neutralization.; Incels; Attityder; Brott; Våld; Neutralisationstekniker.;

  Sammanfattning : Through a netnographic qualitative research, an incel forum is analyzed in this study using a thematic analysis to investigate users on the incel forum and their views on sexual and violent crime. By using Sykes and Matza's (1957) techniques of neutralization, this study shows how the users on the forum may justify their positive views on violent and sexual crime. LÄS MER

 4. 24. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta våldsutsatta kvinnor : En litteratur översikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Eirini Arapisonoglou; Kely Londono Barrientos; [2023]
  Nyckelord :Kvinnovåld; Sjuksköterska; Våld i nära relationer; Upplevelse; Möte;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våldsutsatta kvinnor är ett globalt växande hälsoproblem. Våldet kan ta sig i uttryck i olika former som fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt våld. Detta innebär effekter på kvinnans hälsa samt samhällskostnader. LÄS MER

 5. 25. En Ex-Jobbares Rosa Guide till Tryggare (och Bättre) Bostäder

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Felicia Zachrisson; [2023]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Enligt WHO är mäns våld mot kvinnor i nära relationer ett av de allvarligaste hoten mot kvinnors hälsa. Medan det finns många aspekter att ha i åtanke i analysen av detta, kvarstår faktumet att det är i hemmet som våldet sker. LÄS MER