Sökning: "kvinnor och relationer"

Visar resultat 6 - 10 av 1334 uppsatser innehållade orden kvinnor och relationer.

 1. 6. Partner eller vänner, vem prioriterar du? - En experimentell studie om upplevd makt, romantiska relationer och könsskillnader.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Nova Marzelius; Hedda Olsson Mäkinen; Laura Uhrström Kaltea; [2023]
  Nyckelord :Social power; gender differences; romantic relationships; social responsibility; priming; social makt; könsskillnader; romantiska förhållanden; socialt ansvar; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study examined how men and women differed in their priorities between a dyadic relationship with a romantic partner and a relationship with a collective consisting of friends when they experienced high or low levels of social power. Participants (N = 210) were primed with either low or high power and then rated their priorities between a romantic partner and a group of friends on a bipolar scale in two hypothetical scenarios. LÄS MER

 2. 7. Dokument analys om riskbedömningsinstrument för polis och socialtjänst inom hedersrelaterat våld

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Astrid Mingungu; Wigerström Björkqvist Siri; [2023]
  Nyckelord :honor-related violence; Patriark; social service; police; hedersrelaterat våld; Patriark; polis; Socialtjänst;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har allvarliga fall av hedersrelaterat våld och förtryck uppmärksammats, vilket har berört och skakat om det svenska samhället. De främsta anklagelserna mot dessa utsatta kvinnor är att de har kränkt familjens heder. LÄS MER

 3. 8. "Man ska vara så himla duktig" : Kvinnors upplevda förväntningar kring ansvarsfördelning i hemmet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ingrid Blom; [2023]
  Nyckelord :ansvarsfördelning; förväntningar; upplevelser; genusteorier; jämställdhet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka fem svenska kvinnors upplevda förväntningar kring ansvarsfördelning i hemmet. Empiri från fem semistrukturerade intervjuer har kombinerats med bland annat teorier om makt och emotionellt arbete. LÄS MER

 4. 9. Frånvarande fäder och dess döttrars relationer till män

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Sara Alaie; Tyra Hellström Larsson; [2023]
  Nyckelord :frånvarande fäder; objektrelationsteori; kvinnlig identitet; faderskap;

  Sammanfattning : Kvinnans framtida relationer präglas av hennes tidigare relationer till modernoch fadern. Om kvinnan uppfostrats frånvarande av en fader påverkar dettahennes upplevelse av män. LÄS MER

 5. 10. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer : En litteraturstudie om våldsutsatta kvinnors beskrivning av sina erfarenheter i en våldsam relation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ayana Simonsen; Noura Khadar; [2023]
  Nyckelord :crime victims; intimate partner violence; normalization women; stay in; violent partner; brottsoffer; kvinnor; normalisering; stanna kvar; våld i nära relationer; våldsam partner;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som framför allt drabbar kvinnor och barn. Den vanligaste typen av våld som kvinnor drabbas av utförs av en gärningsman som kvinnan har en nära relation med. LÄS MER