Sökning: "kvinnor rättegång"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden kvinnor rättegång.

 1. 1. Folkdomstolen på sociala medier - Rättsliga konsekvenser av utpekanden av sexualbrottslingar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ingrid Ljunggren; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; rättssociologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under hösten 2017 spreds hashtaggen #metoo som en lavin på sociala medier. Upprinnelsen till hashtaggen var ett utpekande av en filmproducent som avslöjades ha utsatt flertalet kvinnor inom den amerikanska filmbranschen för sexuella övergrepp. LÄS MER

 2. 2. Fyra avrättningar och en benådning : Bödelsvärdet och tidningspennan i Sverige 1874 - 1910

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Clas Göran Carlsson; [2017]
  Nyckelord :executioner; guillotine; capital punishment; pardon; public execution; avrättning; bödel; benådning; dödsstraff; offentlig avrättning; intermural avrättning; mord; rättegång; giljotin; bödelsyxa; tidningar;

  Sammanfattning : Abstract Four executions and one pardon The executioner’s sword and the newspaperman’s pen in Sweden 1874 – 1910 This study examines how three murder cases who lead to a death penalty sentence for the five accused persons are covered in selected contemporary Swedish newspapers. Four of the five condemned persons, three men and one woman, were executed. LÄS MER

 3. 3. De unga kvinnorna och männen vi sviker - en komparativ studie av svensk och dansk rätt avseende bevismöjligheterna vid medverkan till hedersmord

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Fröberg; [2015]
  Nyckelord :hedersmord; medverkansansvar; medverkan till hedersmord; Danmark; Sverige; hedersmotiv; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan mitten av 1990-talet och fram till idag har Sverige och det svenska rättsväsendet fått uppleva att unga kvinnor och män mördats i hederns namn. Det var främst i samband med morden på Pela och Fadime som be-greppet hedersmord fick fäste i det svenska allmänna medvetandet. LÄS MER

 4. 4. Bevisvärdering i våldtäktsmål

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Angelica Petersson; [2009-03-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Min uppsats handlar om bevisvärdering i våldtäktsmål. Syftet med uppsatsen är att lyfta fram våldtäktsbrottet i förhållande till en dess särskilda bevisproblematik. Syftet är vidare att jämföra nuvarande lagstiftning med en samtyckesbaserad lagstiftning och den norska modellen där grov oaktsam våldtäkt är kriminaliserad. LÄS MER

 5. 5. Jeanne d´Arc och helig anorexi

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Jakob Ringbom; [2008]
  Nyckelord :medeltidsstudier; Jeanne d Arc; anorexi; helgonstudier; fasta; späkningar; visioner; hjältemyt; mystik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att titta närmare på Jeanne d´Arc och hennes fasta genom att studera de rättegångsprotokoll som nedskrevs 1431 och 1455. Jeanne d´Arc beläggs ofta med sjukdomen helig anorexi som medel för sina uppenbarelser. LÄS MER