Sökning: "kvinnor rösträtt"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden kvinnor rösträtt.

 1. 1. Hunger och klasskamp : Västervik 1917

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emil Sjöstedt; [2019]
  Nyckelord :Strejk; revolution; arbetarklass; rösträtt; arbetsgivare; Västerviksdemonstrationerna; fackförening; syndikalism; VFS; LS; Socialdemokraterna; lokalhistoria; hungerrörelsen; Metall; GS-facket; Vänsterpartiet; Livsmedelsarbetareförbundet; S-kvinnor; hungerrörelsen; lockout; blockad; demokrati; rösträtt;

  Sammanfattning : The protests and strikes in Västervik 1917 have been considered to be the start of the hunger movement in Sweden. The events have been called the Swedish revolution. LÄS MER

 2. 2. De konservativa kvinnornas kamp för kvinnlig rösträtt : En undersökning av Moderata kvinnors rösträttsförening under åren 1917-1921

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Robert Kjellman; [2019]
  Nyckelord :Konservativa kvinnor; kvinnlig rösträtt; konservatism; demokrati; kvinnlig rösträttskamp;

  Sammanfattning : The main objective of this essay is to seek the answers to three questions: 1) What strategies and methods did Moderata kvinnors rösträttsförening, MKR, use to present their viewpoint on the issue of female voting rights? 2) How were the paradox, with conservatism and radical change, treated in their arguments for their opinion? 3)Why did the conservative female believe they distinguished from other voting struggling females? The purpose is to examine how MKR balanced their ideological fundamental idea and radical change in the female voting struggle during 1917-1921. The sources that’s been useful are the archives of the female voting movements, moderate women suffrage association and Gertrud Törnells text Responsibility. LÄS MER

 3. 3. Knö daj in fast dörra e trång för här e de änna nåt på gång

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ann-Charlotte Granfors; [2019]
  Nyckelord :hunger; kön; demokrati; stöld; upplopp; historia;

  Sammanfattning : Upplopp ägde rum över större delen av Sverige under våren 1917. Dåtidens Sverige präglades av efterdyningar av unionsupplösning, världskrig, ryska revolution, hunger, ransoneringar och parlamentarism. LÄS MER

 4. 4. Illuminationer. 1900-talets kvinnor och män i historieämnets läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lina Möllerström; [2019]
  Nyckelord :bildanalys; föreställningar; genus; historia; jämställdhet; normer; lgr11; kvinnor; män; läroplan; styrdokument; läroböcker;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har flera undersökningar påvisat att det, i strid med skolans styrdokument, råder stor ojämställdhet i de läroböcker som används på högstadiet. Genusforskningen konstaterar att skolan konserverar normer och föreställningar om hur kvinnor och män ska vara, verka och se ut. LÄS MER

 5. 5. Att behålla kvinnliga ledare i en mansdominerad bransch

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linnea Bergman; [2018]
  Nyckelord :leadership; equality; construction industry; male dominated; female; ledarskap; jämställdhet; byggbranschen; mansdominerat; kvinnligt;

  Sammanfattning : Historiskt och traditionellt sett har ledarskapet varit maskulint och branscher har varit uppdelade i kvinnliga och manliga. Genom tiderna har det funnits många motståndare tillkvinnligt ledarskap och då framför allt inom de så kallade mansdominerade branscherna. LÄS MER