Sökning: "kvinnor rösträtt"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden kvinnor rösträtt.

 1. 1. "Giv rösträtt åt kvinnorna och bröd åt arbetarhemmen!" - Om hungerupploppen i Göteborg 1917 och pressens reaktion på upprörda kvinnor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Klara Thörn; [2020]
  Nyckelord :hunger riots; Gothenburg; women’s suffrage; gender; history of ideas; history of concepts; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This is a study in the field of history of ideas which places the hunger riots of 1917 in Gothenburg in the context of the struggle for women’s suffrage. A gender perspective on contemporary media shows that the presentation of women’s participation differed between the newspapers according to its political ideology. LÄS MER

 2. 2. Hembiträdet: individ ellerprojektionsyta? : Mentalitet, identitet, genus, klass ochskötsamhet i tidningsartiklar av och omhembiträden i det tidiga 1900-talets Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Johan Grönmark; [2020]
  Nyckelord :Hembiträde; husmoder; mentalitet; identitet; klass; genus; intersektionalitet; patriarkalism; heder; skötsamhet; arbetarrörelsen; fackförening; arbete; hushåll; Stockholm; 1900-tal; emotionellt arbete; egensinnighet; tidskrifter;

  Sammanfattning : Uppsatsens handlar om debatten om problemen med hembiträdena och hur situationen skulle förbättras i början av 1900-talet. Källmaterialet är Stockholms tjänarinneförenings medlemstidning Tjänarinnebladet samt tidskrifterna Idun och Dagny. LÄS MER

 3. 3. Vill du bli medborgarinna? bliv då först rösträttskvinna! : En studie om könsroller och om utbildning som medel för politisk förändring i tidskriften Rösträtt för kvinnor 1912-1919

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Carin Strömberg; [2019]
  Nyckelord :Kvinnlig rösträtt; utbildning; LKPR;

  Sammanfattning : The goal of this study is to investigate how the writers from the female association for women’s rights, LKPR, manoeuvred the gender stereotypes in their newspaper Rösträtt för kvinnor between 1912 and 1919. The writers responded to male and female opponents that claimed that women did not belong in politics, higher education or the public with logical reasoning, humour and persistence. LÄS MER

 4. 4. Hunger och klasskamp : Västervik 1917

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emil Sjöstedt; [2019]
  Nyckelord :Strejk; revolution; arbetarklass; rösträtt; arbetsgivare; Västerviksdemonstrationerna; fackförening; syndikalism; VFS; LS; Socialdemokraterna; lokalhistoria; hungerrörelsen; Metall; GS-facket; Vänsterpartiet; Livsmedelsarbetareförbundet; S-kvinnor; hungerrörelsen; lockout; blockad; demokrati; rösträtt;

  Sammanfattning : The protests and strikes in Västervik 1917 have been considered to be the start of the hunger movement in Sweden. The events have been called the Swedish revolution. LÄS MER

 5. 5. De konservativa kvinnornas kamp för kvinnlig rösträtt : En undersökning av Moderata kvinnors rösträttsförening under åren 1917-1921

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Robert Kjellman; [2019]
  Nyckelord :Konservativa kvinnor; kvinnlig rösträtt; konservatism; demokrati; kvinnlig rösträttskamp;

  Sammanfattning : The main objective of this essay is to seek the answers to three questions: 1) What strategies and methods did Moderata kvinnors rösträttsförening, MKR, use to present their viewpoint on the issue of female voting rights? 2) How were the paradox, with conservatism and radical change, treated in their arguments for their opinion? 3)Why did the conservative female believe they distinguished from other voting struggling females? The purpose is to examine how MKR balanced their ideological fundamental idea and radical change in the female voting struggle during 1917-1921. The sources that’s been useful are the archives of the female voting movements, moderate women suffrage association and Gertrud Törnells text Responsibility. LÄS MER