Sökning: "kvinnor representation media"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden kvinnor representation media.

 1. 1. Skillnaden i porträttering av kvinnliga och manliga idrottare i svensk populärmedia : En kvantitativ studie om bristande jämställdhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Johanna Lagus; Sandra Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Equality; Gender; Media; Gender stereotypes; Female athletes; Visual representation; Feminism; Jämställdhet; Genus; Media; Könsstereotyper; Kvinnliga idrottare; Visuell Representation; Feminism; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar : Syftet med denna kandidatexamensuppsats är att belysa skillnaden mellan hur kvinnliga och manliga idrottare framställs i media genom fotografier och hur det påverkar konstruktionen och/eller förstärkningen av könstereotyper och könsroller, vilket i sin tur försvårar arbetet för en jämställd idrott; utifrån RF:s jämställdhetsmål för 2025. Studien ämnar svara på följande frågeställningar: 1) Förekommer manliga idrottare i större omfattning än kvinnliga idrottare i media? 2) Blir kvinnliga idrottare marginaliserade i media genom att placeras senare i tidningen och på färre första sidor än manliga idrottare? 3) Porträtteras kvinnliga idrottare oftare på bilder i mindre storlek än manliga idrottare? 4) Framställs kvinnor på ett könsstereotypiskt sätt i media som begränsar möjligheter för en jämställd idrott? 5) Förekommer manligt kodade idrotter i större omfattning än kvinnligt kodade idrotter i media?6) I vilken utsträckning får kvinnligt kodade idrotter utrymme i media och vilket kön representeras mest i respektive kodad idrott?   Metod: Undersökningen genomfördes genom en kvantitativ innehållsanalys på 3153 bilder på idrottare i Sportbladet. LÄS MER

 2. 2. Medias framställning av kvinnors depression - En kritisk diskursanalys ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Louise Persson; Hannah Olsson; [2020]
  Nyckelord :critical discourse analysis; depression; genus; genus theory; genus teori; media; social constructionism; women; kritisk diskursanalys; kvinnor; media; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera medias framställning av kvinnors depression samt undersöka vilka konsekvenser detta eventuellt kan medföra ur ett genusperspektiv. Vårt urval består av gruppen kvinnor med ett särskilt fokus på hur media konstruerar bilden av den deprimerade kvinnan och hur de beskriver deras depression. LÄS MER

 3. 3. Den svenska eliten av fotbollsspelande män och kvinnor : En kvalitativ textanalys med fokus på Aftonbladets rapportering om svenska herrlandslaget i fotboll inför VM 2018 och svenska damlandslaget i fotboll inför VM 2019

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sofia Nyborg; Oskar Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Framing; representation; gender theory; FIFA World Cup; Swedish men’s national team; Swedish woman’s national team; football reporting; Framing; representation; genusteori; fotbolls-VM; svenska herrlandslaget; svenska damlandslaget; fotbollsrapportering;

  Sammanfattning : Denna uppsats har sin utgångspunkt i genus- och gestaltningsteori och målet var att redogöra för de eventuella skillnader som existerar i Aftonbladets rapportering om svenska herrlandslaget i fotboll och svenska damlandslaget i fotboll. Detta genomfördes med en kvalitativ textanalys av totalt 8 artiklar som skrevs och publicerades om de respektive landslagen inför herrarnas VM 2018 och damernas VM 2019. LÄS MER

 4. 4. Bakom bilden : En semiotisk bildanalys som analyserar hur Way Out West visuellt framställer kvinnliga och manliga artister i sin marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Matilda Damlin; Nelly Franzén; Annie Frivold; [2020]
  Nyckelord :Representation; semiotics; social constructions; stereotypes; idealization; faceism; Representation; semiotik; sociala konstruktioner; stereotyper; idealization; faceism;

  Sammanfattning : Men and women have been represented in different ways in media for a long time. Images and visual documents are important tools for companies in marketing so that they can convey their messages in the most desirable and presentable way possible (Ekström, Ottosson & Parment 2017). LÄS MER

 5. 5. Representation av kroppar : En analys av vilken representation av kvinnlighet och kroppar som syns i livsstilsmagasin riktade mot kvinnor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Anna Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Representation; kvinnomagasin; kroppar; normer; tjockhet; kvinnlighet; amelia; livsstilsmagasin;

  Sammanfattning : Studien undersöker vilken representation av kvinnokroppar som står utanför den rådande smala kroppsnormen som presenteras i magasinet Amelia. Studien tar även upp hur synen på kvinnlighet och kroppar formas i media samt hur livsstilsmagasin är uppbyggda utifrån ett teoretiskt perspektiv. LÄS MER