Sökning: "kvinnor terrorism"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden kvinnor terrorism.

 1. 1. DEN ANDRA KVINNAN - En kritisk diskursanalys av nyhetsmediernas framställning av återvändande kvinnor från Islamiska staten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ida Elmäng Fredriksson; [2022-03-02]
  Nyckelord :Islamiska staten; terrorism; kritisk diskursanalys; nyhetsmedier; kvinnoroller;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att belysa svenska nyhetsmediers kunskapsproduktion kring återvändande kvinnor från IS. Genom detta ämnar studien att bidra till en ökad förståelse för svenska nyhetsmediers skildring av dessa kvinnor. Detta görs genom att besvara studiens frågeställningar; 1. LÄS MER

 2. 2. Kvinnorna, männen och det politiska våldet: En kritisk diskursanalys om svensk medias porträttering av kvinnors och mäns politiska våld inom Islamiska Staten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lizette Lundkvist; [2022]
  Nyckelord :discourse; terrorism; men; women; media; political violence Nyckelord: diskurs; terrorism; män; kvinnor; media; politiskt våld;

  Sammanfattning : This study examines how Swedish media portrays women’s and men’s political violence. This is done by using critical discourse analysis according to Fairclough’s three dimensional model. The material that’s analyzed is 17 articles produced by some of Sweden’s largest mediahouses. LÄS MER

 3. 3. Offer eller förövare? : En kritisk diskursanalys om hur kvinnor och män beskrivs i förhållande till terrorism i Sveriges riksdag

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Agnes Selnes; [2021]
  Nyckelord :könsroller; terrorism; riksdagsdebatt; kritisk diskursanalys; kvinnor; män;

  Sammanfattning : This thesis examines how women and men are portrayed in regards to terrorism by Swedish parliament officials through Norman Faircloughs threedimensional model in critical discourse analysis. The empirical material consists of political debates from the Swedish riksdag annd was analysed through specific themes based on the previous work of feminist academics within the field of terrorism studies. LÄS MER

 4. 4. If not us, then who? - On the repatriation of Swedish women and children from the al Hol and al Roj camps in the Syrian Arab Republic

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Aylin Volgsten; [2021]
  Nyckelord :public international law; international human rights law; repatriation; jurisdiction; terrorism; counter-terrorism; Syria; ISIL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the al Hol and al Roj camps in the north-eastern parts of the Syrian Arab Republic, women and children allegedly affiliated with the terrorist group the Islamic State of Iraq and the Levant are detained in precarious humanitarian and security conditions that have been equated with torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment by the United Nations. In early 2021, the United Nations called upon states to repatriate their nationals from the camps. LÄS MER

 5. 5. Från oskyldiga offer till nationella säkerhetshot – därför nekas IS-kvinnor att återvända till Väst : en kritisk diskursanalys av västerländsk medierapportering

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Astrid Tronarp; [2019]
  Nyckelord :Feminist theory; gender; Islamic State; terrorism; media coverage;

  Sammanfattning : This thesis seeks to explain why it is seen as possible and meaningful for Western countries to deny IS women to return home after the fall of the Caliphate. Earlier, IS women have been allowed to return. According to previous research, women in war are commonly constructed as innocent victims within the “beautiful soul” narrative. LÄS MER