Sökning: "kvinnor tjänar mindre än män"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden kvinnor tjänar mindre än män.

 1. 1. Bidrar obetalt arbete till könslönegapet i Sverige? : En kvantitativ studie om det obetalda arbetets påverkan på lönen för kvinnor och män som är samboende

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Amanda Skog; Holmberg Amanda; [2018]
  Nyckelord :Obetalt arbete; könslönegap; doing gender; specialisering; relativa resurser; förhandling; glastak; diskriminering;

  Sammanfattning : Då det råder ett könslönegap i Sverige har vi i denna studie valt att studera hur obetalt arbete kan ha en bidragande effekt på kvinnor och mäns lön. Frågeställningen vi har valt att utgå från är: kan obetalt arbete som samboende individer utför förklara en del av könslönegapet i Sverige? och vår hypotes är att en anledning till att kvinnor tjänar mindre än män i Sverige är att kvinnor gör mer obetalt arbete än män. LÄS MER

 2. 2. Bäckenbottens könade villkor : En kvantiativ analys

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sofie Ahlin; Fanny Larsdotter; [2017]
  Nyckelord :underlivsbesvär; menstruationsbesvär; könsneutralitet; lön; sjukfrånvaro;

  Sammanfattning : Sverige är och har varit ett av världens mest jämställda länder. Trots detta råder det fortfarande en ojämlikhet mellan män och kvinnor både i arbetslivet och sjukvården. Kvinnor sjukskriver sig i högre grad och tjänar mindre än män. LÄS MER

 3. 3. Lika lön för likvärdigt arbete? En analys av de senaste tre årens lönekartläggningar inom Malmö Stad

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Egeltoft; [2012]
  Nyckelord :Genusstruktur; Arbetsvärdering; Malmö Stad; Värdediskriminering; Fördelningsdiskriminering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kvinnor tjänar forfarande mindre än vad män gör i Sverige. 2011 var löneskillnaden 85.9%, hela arbetsmarknaden inkluderad. I den här uppsatsen visar jag att löneskillnaderna har sin orsak i den socialt konstruerade genusstrukturen som påverkar samhällets statussammansättningsprocesser och till exempel arbetsfördelningen inom hemmet. LÄS MER

 4. 4. Löneskillnader mellan könen inom detaljhandeln : En överblicksbild och analys av möjliga orsaker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Helena Granberg; [2007]
  Nyckelord :Genus;

  Sammanfattning : Detaljhandeln har dominerats av kvinnor sedan 1950-talet. Trots detta så är det än idag männen som styr handeln. Statistik visar att kvinnliga handelsanställda tjänar mindre än sina manliga kollegor. År 2005 utgjorde kvinnornas löner 93,5 % av männens (Carlén 2005:14-15). LÄS MER