Sökning: "kvinnorepresentation"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet kvinnorepresentation.

 1. 1. Kvinnorepresentation i kommunala bolagsstyrelser : En kvalitativ analys som undersöker kvinnors underrepresentation i två kommunala bolagsstyrelser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tove Dahlberg; [2019]
  Nyckelord :Kommunala bolagsstyrelser; kvinnorepresentation; nomineringsprocess; politiska partier;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka orsaker till kvinnors underrepresentation i kommunala bolagsstyrelser. Detta kommer att undersökas genom att analysera nomineringsprocessen för tre politiska partier samt deras åsikter gällande kvinnorepresentation i kommunala bolagsstyrelser i Umeå. LÄS MER

 2. 2. Kvinnorepresentation i Rwanda, Nicaragua, Zimbabwe och Honduras : En jämförande studie om sambandet mellan politisk representation och kvinnors ställning i andra delar av samhället

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Straise; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Representation, utbildning och kön: En studie om kvinnorepresentation i svenska regeringar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Hagman; Hedvig Åkesson; [2018]
  Nyckelord :Kvinnorepresentation; utbildning; kön; Lena Wängnerud; regeringen; Sverige; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen presenteras en studie kring manliga respektive kvinnliga politikområden samt kvinnlig representation och utbildningsnivå. Uppsatsen består av kodat material som sedan använts för att förklara teorier och den tes som har presenterats. LÄS MER

 4. 4. BÅDE LIKA OCH OLIKA -En jämförande fallstudie av kvinnorepresentationens utveckling i två svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Henrik Bajrovic; [2018]
  Nyckelord :Lokala genuskontrakt; feministisk våg; kvinnorepresentation; kommunfullmäktige;

  Sammanfattning : This essay sets out to compare and understand the development of the political representation in two Swedish municipalities during the feminist wave in the 1980’s and 1990’s. The main question of the essay concerns how the development of female representation in municipal council can be understood in regards to this feminist wave. LÄS MER

 5. 5. Är kvinnor nyckeln till lägre korruption?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisen Ehlén; Tove Thaning; [2018]
  Nyckelord :korruption; kvinnorepresentation; parlament; kvotering; Rwanda; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Korruption är ett utbrett fenomen världen över. En gren av korruptionsforskningen har inriktat sig på huruvida ökad kvinnorepresentation kan minska korruptionsnivån. Denna uppsats har en ambition att pröva en av teorierna som berör detta samband. LÄS MER