Sökning: "kvinnoroll"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet kvinnoroll.

 1. 1. Nyckeln till integration : -       En kvalitativ studie om invandrarkvinnors situation på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Malin Lundborg; Samira Wakili; [2018]
  Nyckelord :invandrarkvinnor; intersektionalitet; arbetsmarknad; diskriminering; integration;

  Sammanfattning : Invandrarkvinnor har haft störst svårigheter att integreras på den svenska arbetsmarknaden och är därför arbetslösa i större utsträckning än jämförbara grupper. Den här studien syftar till att undersöka hur invandrarkvinnor upplever sina möjligheter att komma in på arbetsmarknaden samt att undersöka vilka eventuella hinder och speciella förutsättningar i etableringsprocessen som dem upplever. LÄS MER

 2. 2. När moderskapet inte är tillräckligt : En komparativ studie av Birgitta Trotzigs Dykungens dotter och Sara Stridsbergs Happy Sally

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Jolind; [2018]
  Nyckelord :Birgitta Trotzig; Sara Stridsberg; Dykungens dotter; Happy Sally; Moderskap; Komparativ läsning; Genusteori; Genus; Genuskontrakt; Norm; Normbrott; Normbrytande; Kvinnoroll;

  Sammanfattning : I beskrivningar av Sara Stridsbergs författarskap är Birgitta Trotzig ett återkommande namn. Främst har deras språkliga likheter betonats, men det finns även innehållsmässiga likheter då de båda återkommer till att skriva om moderskap. LÄS MER

 3. 3. "Hallå, jag är människa!" : Kvinnliga psykologers upplevelser av stress

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Julia Nygren; Alexander Resare; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stressrelaterad ohälsa hos psykologer är ett stort problem och kvinnor drabbas i större utsträckning än män. När upplevda krav överstiger förmåga under en längre oavbruten tid kan stressrelaterad ohälsa uppstå. LÄS MER

 4. 4. Fjortis, vem är du?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ann-Charlotte Larsson; Gitte Svärd; [2010]
  Nyckelord :fjortis; genus; identitet; ungdom;

  Sammanfattning : I examensarbetet har vi undersökt vilken betydelse ungdomarna lägger i begreppet ”fjortis”. Frågorna som arbetet har utgått från är: I vilken utsträckning är fjortis en vald eller en tillskriven identitet? Hur beskriver ungdomarna en fjortis? Vilken erfarenhet har ungdomarna av fjortisar? och Vilken kvinnosyn/kvinnoroll representerar fjortisen? Vår empiri består av intervjuer med sju ungdomar i åldern 12-18 år, två bloggares sidor på internet samt en genomgång av fjortisbegreppets användning genom att läsa forum och chattar på internet. LÄS MER

 5. 5. Plats för en kvinna : frisinnade folkpartistiska kvinnors partipolitiska organisering och arbete i Gävle 1930 till 1946

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för historia och statsvetenskap (upphört 080911)

  Författare :Elin Nyström; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks den partipolitiskt aktiva kvinnans arbete och situation i den lokala frisinnade/folkpartistiska partiorganisationen i Gävle mellan 1930-1946. Delsyften är att beskriva relationerna dem emellan samt undersöka vilken betydelse som tillskrevs de aktiva kvinnorna. LÄS MER