Sökning: "kvinnors karriärer"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden kvinnors karriärer.

 1. 1. DE (O)SYNLIGA KVINNORNA EN LITTERATURÖVERSIKT OM HUR KVINNORS KRIMINELLA KARRIÄRER UPPHÖR

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Endrina Krasniqi; Janica Sini Syrjälä; [2020]
  Nyckelord :desistance; identitet; kriminella karriärer; kvinnor; litteraturöversikt; moderskap; mognadsprocess; vändpunkter; ålder;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturöversikt är att sammanställa och granska tidigare forskning, gällande vilka olika vändpunkter som resulterar i att kriminella kvinnor väljer att sluta begå brott (desistance). Laub & Sampson talar om hur äktenskap, anställning, fängelse eller tjänstgöring inom militären är vanliga faktorer som benämns påverka individer på olika sätt. LÄS MER

 2. 2. "Jag tror inte att vi kvinnor behöver mer uppmärksamhet än någon annan men vi behöver lika mycket" : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av att arbeta som minoritet inom Polismyndigheten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Therése Urheim; Louise Äärlaht; [2019]
  Nyckelord :police; women; male dominated; career; ideal; minority; organizations structures; gender structures; polis; kvinnor; mansdominerad; karriär; ideal; minoritet; organisationsstrukturer; könsstrukturer;

  Sammanfattning : Ändamålet med den här studien har varit att undersöka kvinnors karriärmöjligheter och upplevelser av att arbeta på Polismyndigheten som är en mansdominerad organisation. I presentationen av studien har vi valt att redogöra empiri utifrån respondenternas egna perspektiv och sedan kopplat ihop framställningarna med teorier om organisations- och könsstrukturer som kan förklara Polismyndighetens hierarkier och arbetsfördelningar. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor som gärningspersoner. Faktorer och vändpunkter bakom avslutandet av en kriminell livsstil

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Nejra Vrbanjac; Radmila Pajkovic; [2019]
  Nyckelord :Avslut; Kriminalitet; Kriminell karriär; Kriminell livsstil; Kvalitativ; Kvinnliga gärningspersoner; Vändpunkter;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att med hjälp av ett kvalitativt tillvägagångssätt belysa centrala faktorer som har en betydande roll för kvinnors avslut av den kriminella livsstilen. Undersökningen är baserad på fyra semi- strukturerade intervjuer med före detta kvinnliga gärningspersoner som avtjänat sitt fängelsestraff. LÄS MER

 4. 4. Att leva med smärta vid endometrios : - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Razm Shahrzad; Benouali Yasmine; [2019]
  Nyckelord :Endometrios; lidande; kvinnor; smärta och upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk och gynekologisk sjukdom som påverkar kvinnor födda med livmoder. Det är ca 10 % av alla kvinnor i världen som lider av endometrios. Vid endometrios växer slemhinnan utanför livmodern och fastnar på fel ställen i kroppen, främst på organ i buken. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors karriärmöjligheter inom detaljhandeln : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser att nå ledningspositioner

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Sandra Chapman; Camilla Öyen; [2018]
  Nyckelord :Retail; Management Positions; Attributes; Gender Stereotypes; Career Opportunities; Detaljhandel; Ledningsposition; Egenskaper; Könsstereotyper; Karriärmöjligheter;

  Sammanfattning : Inom detaljhandeln anses könsfördelningen av de anställda vara jämställd, men när ledningspositionerna granskas visar det sig att det är män som dominerar på positionerna. Trots lagstiftningar för att främja en jämställd arbetsmarknad och det faktum att en förändring av könsfördelningen skett de senaste tio åren visar det sig ändå att underrepresentation av kvinnor på ledningspositioner kvarstår. LÄS MER