Sökning: "kvinnors syn på feminism"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden kvinnors syn på feminism.

 1. 1. Dags att ta kvinnokroppen på blodigt allvar! : En studie om svenska varumärkens diskursiva konstruktion av kvinnors menstruation och självbild

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Julia Lundgren; Clara Nordqvist; [2022]
  Nyckelord :equality; feminism; gender; marketing; media; menstruation; representation; self-image.; feminism; genus; jämställdhet; marknadsföring; menstruation; media; porträttering; självbild; varumärkesidentitet.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to find out how the female body is portrayed by Swedish brands focused on intimate care products. The focus lies on the brands Libresse and Deodoc and their marketing material on Instagram. A goal-oriented selection was carried out, based on three criteria in order to collect as much relevant material as possible. LÄS MER

 2. 2. It Shaves You Closer, So That You Can Get Closer To The Beauty Standard : En multimodal kritisk diskursanalys av Gillette Venus reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Alicia Wahlqvist; [2021]
  Nyckelord :Gillette Venus; gender norms; shaving; gender performativity; body hair; Gillette Venus; könsnormer; rakning; genusperformativitet; kroppshår;

  Sammanfattning : Följande studie syftar till att kvalitativt undersöka reklamfilmer av varumärket Gillette Venus, genom en multimodal kritisk diskursanalys. Det valda materialet analyseras på två nivåer: denotation och konnotation. LÄS MER

 3. 3. Vilke syn på jämställdhet har Sverigedemokraterna? : En textanalys om Sverigedemokraternas politiska koppling till jämställdhet utifrån olika feministisk perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sali Budagh; Samia Mustaf Aydid; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverigedemokraterna har fått motta mycket kritik gällande deras syn på jämställdhet, partiet har blivit kritiserade av kvinnliga politiker från andra partier och har även framstått som ett antifeministiskt parti. Syftet med denna uppsats är att analysera Sverigedemokraternas jämställdhetssyn utifrån teorierna femonationalism, särartsfeminism, likhetsfeminism, postkolonial feminism samt radikal feminism. LÄS MER

 4. 4. Sex and the City har inte åldrats som ett fint vin : En narrativ studie av Sex and the Citys kvinnliga huvudkaraktärer i relation till män ur ett feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Natalia Daneri; Ebba Andersson; [2021]
  Nyckelord :Feminism; content analysis; gender norms; gender stereotypes; film analysis; Sex and the City.; Feminism; innehållsanalys; könsnormer; könsstereotyper; filmanalys; Sex and the City.;

  Sammanfattning : Denna narrativa studie har analyserat de fyra kvinnliga huvudkaraktärerna i Sex and the City för att hitta mönster av hur patriarkala, icke feministiska samt feministiska aspekter äger rum i serien för att hitta traditionella och postfeministiska mönster. För att ta reda på detta har scener från sju olika avsnitt valts ut där relevanta samtal och händelser utspelas för att sedan analyseras utifrån metoden narrativ analys och  kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. “Man är man och kvinna är kvinna”. : En fallstudie om Top-down State feminism och genusnormer i Tunisien.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Yasmine Naila Skhiri; [2020]
  Nyckelord :State feminism; top-down; genusnormer; jämställdhet.;

  Sammanfattning : In comparison with other Muslim Arabic countries, Tunisia have attained a unique and successful progress when it comes to women’s rights and gender equality. According to researchers, the progress of women’s rights in Tunisia is due to a policy of top down State feminism that the country has adapted since the independence from the French colonialism 1956. LÄS MER