Sökning: "kvinnors upplevelse av mammografi"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden kvinnors upplevelse av mammografi.

 1. 1. Kvinnors upplevelse och erfarenheter av att få en bröstcancerdiagnos : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Caroline Björklund; Moa Schöld Abrahamsson; [2020]
  Nyckelord :Bröstcancer; Diagnos; Kvinnor; Stöd; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. 7800 nya fall diagnostiserades och 400 kvinnor dog med bröstcancer som underliggande orsak i Sverige år 2018. Genomsnittsåldern för de som insjuknar i bröstcancer i Sverige är 60 år och antalet fall har fördubblats sedan 1960. LÄS MER

 2. 2. Unga kvinnors upplevelse av bröstcancer : En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Sofie Dahl; Frida Lönngren; [2020]
  Nyckelord :bröstcancer; unga kvinnor och upplevelse;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor men med hjälp av mammografi kan diagnosen ställas i ett tidigt stadium och på så vis öka överlevnaden. Kunskaper om hur dessa unga kvinnor upplever bröstcancer ger sjuksköterskor en bredare förståelse och ett vidare förhållningssätt i mötet med dessa patienter. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som kan påverka kvinnors smärtupplevelse vid screeningmammografi ur röntgensjuksköterskans perspektiv : Litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Maria Nilsson; Olga Bittenbinder; [2020]
  Nyckelord :treatment; breast cancer; information; compression; literature study; mammography; radiographer; screening; pain; bemötande; bröstcancer; information; kompression; litteraturstudie; mammografi; röntgensjuksköterska; screening; smärta;

  Sammanfattning : Inledning: Mammografi är en vanlig bröstundersökning där kvinnor mellan 40–74 år erbjuds screening av bröst med regelbundna intervaller. Kvinnor som upplever mammografi-undersökningen som smärtsam och obehaglig återkommer ibland inte till sina kontroll-undersökningar. Uteblivna kontroller kan leda till högre mortalitet i bröstcancer. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser i samband med mammografiscreening

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Floriana Vlashi; Jana Hernandez; [2019]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen diagnostiseras över 6900 personer i bröstcancer och utgör den vanligast förekommande dödsorsaken hos kvinnor. Möjligheten att upptäcka sjukdomen i ett tidigt skede har ökat i Sverige då kvinnor i åldrarna 40-74 erbjuds hälsokontroller med mammografiscreening. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av mammografi

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Joanne Jonsson; Joakim Magnusson; [2014]
  Nyckelord :Kvinnor; mammografi; screening; upplevelser; känslor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den allra vanligaste cancerformen hos kvinnor. I Sverige drabbas omkring 8000 kvinnor av denna sjukdom varje år och cirka 1500 avlider. Från och med 1986 erbjuds alla kvinnor mellan 40-74 år att delta i regelbundna mammografikontroller. LÄS MER