Sökning: "kvinnors upplevelse"

Visar resultat 1 - 5 av 1231 uppsatser innehållade orden kvinnors upplevelse.

 1. 1. Omringad av vatten vid barnafödande

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Ertzgaard; Elin Ekberg Bergman; Louise Dahlberg; [2024-02-02]
  Nyckelord :vattenförlossning; kvinnors upplevelse; stöd; barnmorskor; kvinnocentrerad vård; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vattenförlossning innebär att kvinnan föder sitt barn helt under vattenytan. Bristande bevis gällande vattenfödslar bidrog till en avrådan att föda i vatten. År 2014 började vattenförlossning implementeras igen i Sverige efter en stor efterfrågan från kvinnor. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelse av förlossning över tid VAS-skattning från BB och 6-8 veckor post partum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Annelie Andersson; Helena Kayondo; [2024]
  Nyckelord :Förlossning; Förlossningsupplevelse; Förstföderska; Induktion; Omföderska; Spontanstart; VAS-skattning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Kvinnors upplevelse av förlossning har betydelse både för framtida familjeplanering och anknytningen till barnet samt relationen till partnern. Tidigare forskning visar att det kan vara för tidigt att mäta kvinnors upplevelse direkt efter förlossningen. LÄS MER

 3. 3. Att vara en kvinna utan en livmoder : En litteraturstudie om kvinnors upplevelser efter hysterektomi i fertil ålder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Björdin; Matilda Holmberg; [2024]
  Nyckelord :Hysterektomi; kvinnor i fertil ålder; livsvärld; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hysterektomi innebär att hela eller delar av kvinnans livmoder avlägsnas genom operation. År 2022 genomfördes 6515 hysterektomier i Sverige. Kvinnans kropp påverkas till följd av hysterektomin genom exempelvis infertilitet, vilket gör beslutet att genomgå en operation komplext. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av klimakteriet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jenny Höglund; Jennie Selerud; [2024]
  Nyckelord :Klimakteriet; Kvinnor; Upplevelse; Transitionsteorin;

  Sammanfattning : Bakgrund Klimakteriet är en naturlig del av kvinnans åldrande då fertiliteten avtar och menstruationen upphör. Vanliga symtom är fysiska och psykiska såsom värmevallningar, sömnstörningarnedstämdhet och humörsvängningar. Östrogenbehandling för att minska symtomen är vanligt förekommande. LÄS MER

 5. 5. Att förlora ett bröst : Kvinnors upplevelser efter mastektomi till följd av bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Frida Valfridsson; Fanny Grossmann; [2024]
  Nyckelord :Bröstcancer; mastektomi; kvinnor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Vid bröstcancer är mastektomi en relevant behandling, men som kan medföra långtidseffekter i form av fysiska, funktionella, känslomässiga och psykosociala förändringar. LÄS MER