Sökning: "kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer.

 1. 1. Unga kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer : Baserat på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Alva Låke; Zia Gul; [2020]
  Nyckelord :Bröstcancer; lidande; kvalitativ metod; personcentrerad vård; kvinnor; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. Att drabbas av denna sjukdom kan skapa fysiska och känslomässiga problem. De vanligaste behandlingarna är kirurgi, cytostatika och strålning. Dessa behandlingar leder till fysiska och psykiska påfrestningar. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Stina Isaxéll; Ida Johansson; Elin Johnsson; [2020]
  Nyckelord :Breast cancer; Experience; Women; Living with and feelings; Bröstcancer; Upplevelse; Kvinna; Leva med och känslor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje timme får en kvinna i Sverige en bröstcancerdiagnos, det är den vanligaste förekommande cancersjukdomen hos kvinnor. Vid diagnostiserad bröstcancer finns det olika behandlingsmetoder, ofta kombineras flera metoder för att få bästa resultat. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av avancerad bröstcancer : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Nimo Ali Muhumed Hashi; Idil Gacal; [2020]
  Nyckelord :Advanced breast cancer; experiences; women; Avancerad bröstcancer; kvinnor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor runt om i världen, vilket kan upplevas smärtsamt och förorsaka lidande. Att leva med avancerad bröstcancer innebär att livslängden förkortas när sjukdomen blir avancerad. Sjuksköterskans ansvarsområde ligger i att ge en god omvårdnad samt ge stöd och råd. LÄS MER

 4. 4. Patientens upplevelse efter en mastektomi

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Aia El-beyrouti; Muntaha Saber Mohamad; [2020]
  Nyckelord :Innehållsanalys; mastektomi; omvårdnad; patografier; upplevelser;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Den vanligaste cancerformen bland kvinnor är bröstcancer. I Sverige utgör bröstcancer cirka 30 procent av alla cancerfall hos kvinnor. År 2018 avled totalt 1407 kvinnor i åldern 15 år och äldre av bröstcancer. Mastektomi är det kirurgiska namn som ges för när ena bröstet tas bort. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elise Isaeva; Marina Ahmady; [2020]
  Nyckelord :bröstcancer; hälsa; kroppslig förändring; livskvalitet; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund:Bröstcancer är en vanlig sjukdom bland kvinnor och allt mer flera kvinnor drabbas. Det finns olika typer av bröstcancerbehandlingar. Alla behandlingar kan medföra biverkningar som kan påverka kvinnor både psykiskt och fysiskt. LÄS MER