Sökning: "kvinnors upplevelser vid abort"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden kvinnors upplevelser vid abort.

 1. 1. Kvinnors upplevelser i samband med en framkallad abort : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Sofie Cronqvist; Persson Emma; [2019]
  Nyckelord :Experience; Female; Induced abortion; Support; Framkallad abort; Kvinnor; Stöd; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund I Sverige genomförs ca 37 000 framkallade aborter/år. Orsaker till att kvinnor genomför en framkallad abort kan vara många. Framkallad abort är ett känsligt ämne där etik och moral oftast diskuteras. Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser i samband med en framkallad abort. LÄS MER

 2. 2. Att genomgå en sen abort : en sammanfattande litteraturöversikt av patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ellinor Redinger; My Sandin; [2019]
  Nyckelord :Sen abort; Upplevelser; Lidande; Personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 56 miljoner aborter görs varje år i världen, en del av dessa aborter genomförs sent i graviditeten. Anledningarna är i många fall fostermissbildningar men även andra orsaker förekommer. Abortmetoden vid detta stadium är medicinsk abort. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av att genomgå inducerad abort – en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Marianne Quan; [2018]
  Nyckelord :Inducerad abort; kvinnor; upplevelser; abortvård;

  Sammanfattning : Introduktion: I Sverige utförs cirka 38000 inducerade aborter årligen, många trots att kvinnan använt preventivmedel. I omvårdnaden vid inducerad abort är det viktigt att sjuksköterskan tillgodoser kvinnans emotionella såväl som fysiska behov och att bemötandet präglas av förståelse för kvinnans situation. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskor/sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter vid sen inducerad abort

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Xiomara Castellanos; Emma Lietzén; [2018]
  Nyckelord :Inducerad abort; Foster; Barnmorskor; Sjuksköterskor; Upplevelser;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Abort kan vara spontan, eller inducerad som innebär att en abort framkallas. Aborten kan ske antingen medicinskt eller kirurgiskt. Förr i tiden var abort straffbart i Sverige och kunde innebära döden för den som utförde aborten. LÄS MER

 5. 5. Unga kvinnors upplevelse av abort : En kunskapsöversikt av aktuell forskning utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Caroline Forslind; Joanna Kuma; [2018]
  Nyckelord :abortion; teenage abortion; decision; experiences; youth; abort; tonårsabort; beslut; upplevelse; ungdomar;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilka sociala och psykologiska faktorer som kan vara av betydelse för unga kvinnors beslut till abort, samt studera deras upplevelser i samband med aborten. En kunskapsöversikt med kvalitativ metod har genomförts. Det empiriska materialet har bestått av 9 vetenskapliga artiklar. LÄS MER