Sökning: "kvinnors upplevelser vid abort"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden kvinnors upplevelser vid abort.

 1. 1. Barnmorskors erfarenheter av abortvård : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ida Lindell; Sara Sandström; [2020]
  Nyckelord :Abortion; Abortion care; Experiences; Midwife; Women; Abort; Kvinnor; Medicinsk abort; Omhändertagande;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige utförs ett stort antal aborter varje år. I barnmorskans kompetensområde ingår det att ge kvinnor vård vid abort. Tidigare forskning beskriver att ju senare abort desto svårare upplevs det för både kvinnan och barnmorskan. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av omvårdnaden i samband med en abort : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Amanda Falk; Caroline Lowén; [2020]
  Nyckelord :Abortion; experience; literature review; nursing; women; Abort; kvinnor; litteraturöversikt; omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globalt genomfördes ungefär 56 miljoner aborter år 2014 och i Sverige genomförs årligen omkring 35–38000 aborter. Det finns olika anledningar till att kvinnorna väljer att avbryta sina graviditeter. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser i samband med en framkallad abort : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Sofie Cronqvist; Persson Emma; [2019]
  Nyckelord :Experience; Female; Induced abortion; Support; Framkallad abort; Kvinnor; Stöd; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund I Sverige genomförs ca 37 000 framkallade aborter/år. Orsaker till att kvinnor genomför en framkallad abort kan vara många. Framkallad abort är ett känsligt ämne där etik och moral oftast diskuteras. Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser i samband med en framkallad abort. LÄS MER

 4. 4. kvinnors upplevelser vid en inducerad abort : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Susanne Mellkvist; Hanna Savarin Janemar; [2019]
  Nyckelord :Abortion induced; Women; Experiences; Inducerad abort; Kvinnor; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har kvinnor enligt lag kunnat välja att genomgå en abort sedan 1975. Utmaningar och svårigheter kan upplevas av både sjukvårdspersonal och kvinnor då det finns en emotionell dimension vid abort. Sjuksköterskor inom abortvård har beskrivit etiskt svåra situationer i mötet med kvinnor som genomgår abort. LÄS MER

 5. 5. Att genomgå en sen abort : en sammanfattande litteraturöversikt av patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ellinor Redinger; My Sandin; [2019]
  Nyckelord :Sen abort; Upplevelser; Lidande; Personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 56 miljoner aborter görs varje år i världen, en del av dessa aborter genomförs sent i graviditeten. Anledningarna är i många fall fostermissbildningar men även andra orsaker förekommer. Abortmetoden vid detta stadium är medicinsk abort. LÄS MER