Sökning: "kvotering av kvinnor bolagsstyrelser"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden kvotering av kvinnor bolagsstyrelser.

 1. 1. Kvinnliga Styrelseledamöter och Lönsamhet : En kvantitativ studie om betydelse av kön i bolagsstyrelser

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Pernilla Danielsson; Marielle Sanfer; [2019]
  Nyckelord :Kön; Mångfald; Bolagsstyrning; Styrelse; ROA; Lönsamhet; Stockholmsbörsen Large Cap.;

  Sammanfattning : Diskussionen kring andelen kvinnor i bolagsstyrelser har varit ett hett diskuterat ämne på senare tid. I Norgeinfördes ett kvoteringskrav som krävde att minst 40 procent av vardera kön var representerade hos de aktieägarvalda styrelseledamöterna. LÄS MER

 2. 2. Är kvotering gardering? En kvalitativ studie av styrelsenära chefers syn på konsekvenserna av kvoterat styrelsearbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Källström; Nathalie Silvola; [2018-08-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Trots att Sverige listas som det fjärde mest jämställda landet i världen (World EconomicForum, 2016), består enbart 28 % av våra bolagsstyrelser av kvinnor (Albright, 2016). Det ärbakgrunden till den kvoteringslag som Regeringen den 9 september 2016 föreslog (Regeringen, 2016). LÄS MER

 3. 3. Kvinnor i bolagsstyrelser : Hur reagerar marknaden vid nominering av kvinnliga styrelseledamöter?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Ödling; Daniel Sandsjö; [2017]
  Nyckelord :Boards; quotas; female directors; diversification; abnormal returns; investor reactions; Bolagsstyrelser; kvotering; kvinnliga styrelseledamöter; diversifiering; avvikelseavkastning; investerarreaktioner;

  Sammanfattning : Antalet kvinnliga styrelseledamöter i bolag har ökat de senaste åren och studier visar att bolag med könsdiversifierade styrelser redovisar högre lönsamhet än andra företag. Flera av dessa studier är baserade på data från små, medelstora och stora börsnoterade bolag. LÄS MER

 4. 4. Kvinnor i styrelser : Att lyckas i en mansdominerad värld

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Madeleine Flärdh; Lisa Sirsjö; [2016]
  Nyckelord :equality; affirmative action; board of directors; qualifications; women.; jämställdhet; kvotering; styrelser; kompetens; kvinnor.;

  Sammanfattning : Kvinnor har länge varit exkluderade från ledarpositioner, såsom styrelser, men utvecklingen mot en mer jämställd könsfördelning går långsamt framåt. Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för hur kvinnor i styrelser kan bidra till utvecklingen mot en jämnare könsfördelning. LÄS MER

 5. 5. En studie om kvinnor i bankstyrelser : och om kvotering är den rätta lösningen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Bäckström; Bella Abbaszadeh; [2016]
  Nyckelord :könsfördomar; kvotering; styrelse; glastakseffekt;

  Sammanfattning : Idag är det låg representation av kvinnor i bolagsstyrelser, och år 2015 var det exempelvis endast 5 % kvinnor som var styrelseledamöter i börsnoterade bolag i Sverige. Detta problematiseras utifrån att Sverige är ett jämställt land jämförelsevis med andra länder. LÄS MER