Sökning: "kvotering intersektionalitet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden kvotering intersektionalitet.

 1. 1. Det osynliga glastaket : om den låga andelen kvinnliga verkställande direktörer.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Tua Wigforss; Harriet Lubega; [2014]
  Nyckelord :homosocialitet; hegemonisk maskulinitet; glastak; rekrytering; kvotering; positiv särbehandling; homosociality; hegemonic masculinity; glass ceiling; recruitment; intersectionality; CEOs; Chairman; Managing directors; quotas; affirmative action; intersektionalitet; VD:ar; verkställande direktörer; styrelseordförande;

  Sammanfattning : Vi vill med denna studie ta reda på vilka mekanismer, som bidrar till den låga andelen kvinnor bland VD:ar i svenska privata företag och om situationen har förändrats de senaste tio åren. Syftet med uppsatsen är att undersöka glastaket från ett ovanifrån-perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Vad hjälper och vad stjälper - mäns föräldraledighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alexandra Kallioniemi; [2009]
  Nyckelord :pappaledighet; föräldraledighet; intersektionalitet; genussystem; litteraturstudie;

  Sammanfattning : I de nordiska länderna har man länge strävat efter ett mer jämställt samhälle. En av de politiska åtgärder man satsat på för att uppnå detta är mäns föräldraledighet. Under många år har stora satsningar gjorts för att öka mäns uttag av föräldraledighet men lite har egentligen hänt. LÄS MER