Sökning: "kylskåp konstruktion"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden kylskåp konstruktion.

 1. 1. Load-current response to severe changes of voltage

  Master-uppsats, KTH/Elektroteknisk teori och konstruktion

  Författare :Shuhan Ma; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Electric loads, such as computers, lamps, refrigerators and heaters connected to low-voltage distributionsystems in homes and offices differ widely in how their current responds to changes in the applied voltage.These voltage changes could be a total collapse of the voltage, a weak or strong reduction of amplitude,or a sudden phase-shift. LÄS MER

 2. 2. A Market for the Smart Environment

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Pavel Podkopajev; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis identifies tools and mechanisms of existing application markets by presenting features they offer and how they are realized. Design of a market for the smart environment is proposed, developed and evaluated. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av koncept för handdammsugare med borstlösa motorer

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Greta Björling; Linda Odelberg; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningElectrolux är ett världsomspännande företag som producerar ett stort urval av produkter så somdiskmaskiner, kylskåp och dammsugare. En produktsort i Electrolux utbud är handhållnabatteridrivna dammsugare, vilka utgjorde 12 % av den sålda volymen dammsugare i Europa frånföretaget vid mätning i juni 2010. LÄS MER