Sökning: "kyltekniker"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet kyltekniker.

 1. 1. Techno-Economic Study on The Alternative Power and Cooling Systems Design for Cost & Energy-Efficient Edge Cloud Data Center(s)

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Harry Sutrisno; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The 5G technology has enabled performance-sensitive applications with low latency and high bandwidth requirements, which has put more low latency requirements on computing services. To answer this need, a small-scale data center called edge cloud is predicted to grow fast in the future. LÄS MER

 2. 2. Lokala lösningar för komfortkyla i Luleå : En teknoekonomisk jämförelse mellan fjärrvärmedriven absorptionskyla och solelsdriven kompressorkyla

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Sundström Josefin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Efterfrågan på fjärrkyla ökar i Luleå och kunder som ligger utanför det befintliga fjärrkylanätet riskerar tvingas investera i egna kyllösningar innan nätet byggts ut. En av dessa är ett nytt kvarter kallat Biet som planeras byggas i centrala Luleå. LÄS MER

 3. 3. Kyla med värme : En jämförelsestudie med huvudfokus på fjärrvärmedriven kyla

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Dennis Eliasson; [2017]
  Nyckelord :heat driven cooling; absorption cooling; adsorption cooling; sorpive cooling; värmedriven kyla; absorptionskyla; adsorptionskyla; sorptiv kyla;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att värdera och jämföra ett antal utvalda kyltekniker, med huvudfokus på värmedriven kyla. Dels för en specifik befintlig byggnad men även en generell jämförelse som kan ligga till grund för andra projekt. Arbetet är utförti samarbete med ÅF i Borlänge. LÄS MER

 4. 4. Kontorskyla : Kan borrhålskyla ersätta en kylmaskin?

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Martin Eriksson; Mikael Göräng; [2013]
  Nyckelord :Energy; cooling; EROI; net energy; carbon dioxide equivalents; refrigeration machine; borehole; life cycle analysis; Energi; kyla; EROI; nettoenergi; koldioxidekvivalenter; kylmaskin; borrhål; livscykelanalys;

  Sammanfattning : Syftet med rapporten är att göra en jämförelse av två olika metoder för att kyla ett fiktivt kontorshus som är 2 000 m² stort och beläget i Västerås. För att representera ett normalt kontorshus har kyleffektbehovet valts till 50 W/m² vilket ger totala kyleffektbehovet 100 kW. LÄS MER