Sökning: "kymlinge"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet kymlinge.

 1. 1. The Institute for Screen Care and Marinebiological Research

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Isak Hellström; [2019]
  Nyckelord : Screen addiction ; Institution ; Kymlinge ;

  Sammanfattning : The project is an investigation how screen addiction therapy and Marine biological research can be combined, and how they can support each other. This is an institution for both screen addicts and biological researchers on endangered water species of the Baltic Sea. There are no digital screens here. LÄS MER

 2. 2. Next Stop: Nature

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Elin Andersson; [2019]
  Nyckelord : Kymlinge ; Station ; Subway ; Nature ;

  Sammanfattning : WHAT My project deal with Kymlinge station, the nature and the activities in the area. It is a site-specific project with the unusual situation of an abandoned station in the middle of the greenery. The purpose of the thesis is to study the specific site of Kymlinge and contribute with an idea of how to improve the area. LÄS MER

 3. 3. Grönområdesbevarandet vs bostadsbehovet i Stockholms län : med fallstudieinriktning på Sundbyberg och Solna

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Johanna Lennartson; [2017]
  Nyckelord :Samhällsplanering; målkonflikter; grönområden; bostadsexploatering och miljörättvisa;

  Sammanfattning : Lennartson, J. 2017. Grönområdesbevarandet vs bostadsbehovet i Stockholms län – med fallstudieinriktning på Sundbyberg och Solna. Uppsatser Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. LÄS MER

 4. 4. Relationen mellan människa och djur under vendel- och vikingatid : En osteoarkeologisk analys av brandgravar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Amanda Karlström; [2017]
  Nyckelord :Animal sacrifice; Viking Age; late Iron Age; Uppland; Relationship; Valsgärde;

  Sammanfattning : Today, the pets we own are thought of as friends and family members. A lot of people even go as far as saying that the pets they own are their children. While we have this close and almost human relationship with our pets, we also distance ourselves from the animals we have on our plates. LÄS MER

 5. 5. Obehöriga äga tillträde : om att framhäva en urban vildmark i en växande stad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Maja Jörgensen; Ellen Sundin; [2017]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; tunnelbanestation; urban ruin; urban vildmark; sublim; övergiven;

  Sammanfattning : Detta arbete visar hur en gestaltning av den urbana ruinen Kymlinge tunnelbanestation, med omgivande urbana vildmark, kan gestaltas med målet att lyfta platsidentiteten och den sublima karaktären och samtidigt öka nåbarheten till natur i en växande storstad. Med utgångspunkt i att stationen tas i bruk vill vi med vårt förslag poängtera vikten av att erbjuda varierade upplevelser i staden. LÄS MER