Sökning: "kyotoprotokollet"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet kyotoprotokollet.

 1. 1. EU:s system för handel med utsläppsrätter : Hur fungerar det i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jakob Thuuri; [2020]
  Nyckelord :Utsläppsrätt; utsläppshandel; effektivitet; förändring; effekter;

  Sammanfattning : En av de mest centrala rättsakterna i arbetet med att förbättra miljön är FN:s klimatkonvention (UNFCCC). Utifrån konventionen har tilläggsprotokollet Kyotoprotokollet och därefter EU:s handelsdirektiv antagits. Det huvudsakliga syftet med dessa rättsakter är att reducera utsläppen av växthusgaser. LÄS MER

 2. 2. Klimatkompensation – en översikt

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Wilhelm Kruse; Simon Wahlberg; [2020]
  Nyckelord :Klimatkompensation; Carbon offset;

  Sammanfattning : Klimatkompensation är en relativt nyutvecklad mekanism och har till viss del standardiserats efter Kyotoprotokollet. Rapporten syftar till att kartlägga mekanismens applika- tioner, bakgrund, certifikat och program genom en komparativ litteraturstudie. LÄS MER

 3. 3. Analysis of Burkina Faso Electricity System

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Robert Karisa Masumbuko; [2019]
  Nyckelord :Electricity; Burkina Faso; LEAP; renewable energy; vulnerability; climate change; Elektricitet; Burkina Faso; LEAP; förnybar energi; klimatförändringar;

  Sammanfattning : Burkina Faso like many other Least Developed Countries (LDC) in their quest for sustainable development has realized that for there to be meaningful economic and social progress, prioritizing resilience to impacts of climate change is critical. In its National Adaptation Plan, a decrease in average rainfall is forecasted in the order of 150 mm by 2025, in comparison to an average annual value of 798mm for the period 1991 to 2016, and an increase in average temperatures between 1° C - 2. LÄS MER

 4. 4. En studie av drivkrafter och barriärer för att integrera hållbarhet i ett livsmedelsföretag : en fallstudie av ett svenskt slakteriföretag

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Ulrik Bergsland; Filippa Isaksson; [2018]
  Nyckelord :hållbarhet; köttbranschen; livsmedelsbranschen; livsmedelsföretag; mat; kött; sustainable supply chain management;

  Sammanfattning : Parisavtalet, Kyotoprotokollet och livsmedelsstrategin driver på för ett mer hållbart arbete inom företag. I studien kopplas hållbarhetsarbete mot livsmedelsföretag eftersom mat är något som alltid kommer att behövas, och det är då av vikt att den är hållbart producerad. LÄS MER

 5. 5. Miljön som handelsvara : en diskursanalys över utsläppsrättssystem

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap; Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Sara Bökmark; Laura Linnala; [2017]
  Nyckelord :emissions trading; sustainable development; discourse; ecological economics; ecological modernisation; utsläppsrätter; hållbar utveckling; diskurs; ekologisk ekonomi; ekologisk modernisering;

  Sammanfattning : Växthusgasnivåerna i atmosfären har nått nivåer som påverkar klimatet på jorden. Det här ställer krav på politiska överenskommelser som effektivt kan verka för en minskning av växthusgaser i atmosfären. LÄS MER