Sökning: "kyrka"

Visar resultat 1 - 5 av 292 uppsatser innehållade ordet kyrka.

 1. 1. Drucken och footlöös - Kyrkans kamp mot dryckenskap under 1600-talet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lukas Johansson; [2022-02-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Min c-uppsats har handlat om kyrkans kamp mot dryckenskap under 1600-talets Sverige. Frågeställningen har varit vad kyrkan gjorde åt dryckenskapen både bland allmogen och prästerskapet, om det var någon skillnad mellan teori och praktik, förändring över tid och om Sverige passar in i övriga europa gällande attityder och åtgärder. LÄS MER

 2. 2. Music Preferences, Perceived Loudness, and Preferred Listening Levels : An investigation of sound level preferences for live sound reinforcement in Swedish free churches

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Petrus Ericson; [2022]
  Nyckelord :Sound levels; live sound reinforcement; loudness; music preference; hearing impairments; sound level tolerance; church; congregation; mix philosophy; sound balance; role of sound; worship; worship music; Ljudvolym; ljudstyrka; musikpreferens; hörselskada; balans; kyrka; lovsång; kyrkomusik; församling; Pingstkyrkan;

  Sammanfattning : Sound levels in live sound reinforcement have long been a topic for debate in live concerts, but the subject is also important elsewhere. Swedish Christian free churches have also struggled for many years to optimize how sound reinforcement can serve the community. LÄS MER

 3. 3. Depopulating the People's Church : Membership Decline in the Church of Sweden as a Creeping Crisis

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Lucas Svärd; [2022]
  Nyckelord :Church; Creeping Crisis; Membership; Church of Sweden; Crisis; Kyrka; Krypande Kris; Medlemskap; Svenska kyrkan; Kris;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Allt annat fixade jag" Församlingsgemenskap och körsång under pandemin : En intervjuundersökning om levd ecklesiologi

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Birgitta Ed; [2022]
  Nyckelord :pandemi; körsång; körer; ecklesiologi; församlingsgemenskap; digitala verktyg; Svenska kyrkan; Andreas Holmberg; Caroline Gustavsson; Heidi A Campbell; Solle;

  Sammanfattning : Under pandemiåren 2020 - 2021 förändrades förutsättningarna att vara kyrka i grunden. I denna uppsats analyseras kören som ett uttryck för församlingsgemenskap. LÄS MER

 5. 5. “Make the (S)wedish Church Swedish Again” : Reflections on the relationship between Theology and Populism of the Sweden Democrats.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Adrian Smith; [2022]
  Nyckelord :Systematic Theology; Sweden Democrats; Far Right Populism;

  Sammanfattning : The aim of this paper is twofold. Firstly, a systematic theology of the Sweden Democrats is reconstructed from the party’s party program (Valplattform 2021) and Swedish Church election pamphlet (En kyrka för Sverige). LÄS MER