Sökning: "kyrkan samhället påverkar"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden kyrkan samhället påverkar.

 1. 1. Vigselformer : En textanalys av människors resonerande kring val av vigselform och hur det kopplas till normer och traditioner om bröllop

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Pia Söderberg; [2019]
  Nyckelord :Kyrkligt; borgerligt; bröllop; vigsel.;

  Sammanfattning : Många par i dagens samhälle väljer att gifta sig, men när ett par tar beslutet att de ska gifta sig får de valet att antingen välja att gifta sig borgerligt eller kyrkligt. Länge har normen i det svenska samhället varit att gifta sig kyrkligt, men i dagens samhälle blir det vanligare med borgerliga vigslar. LÄS MER

 2. 2. Det diakonala arbetet i en senmodern tid

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Helena Klintberger; [2018]
  Nyckelord :diakonalt arbete; diakon; socialt arbete; senmodernitet; svenska kyrkan; välfärdsstat;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka det diakonala arbetets utformning och roll i dagens samhälle i förhållande till samhällsförändringar uppkomna genom modernitetens framväxt. Det har belysts att kyrkan har andra logiker än de som råder i vår senmoderna tid och därmed en annan tröghet och stabilitet än övriga samhällsinstitutioner. LÄS MER

 3. 3. Vilken konfatyp är du? : den postmoderna kyrkan i ett individualiserat samhälle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Marcus Enochsson; [2018]
  Nyckelord :svenska kyrkan; individualisering; ritualer; postmodern; senmodern; religion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen, med titeln "Vilken konfatyp är du? Den postmoderna kyrkan i ett individualiserat samhälle", är författad av Marcus Enochsson vid institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet, under vårterminen 2018. Uppsatsen består av en fallstudie, i form av en analys av Svenska kyrkan Västerås’ webbplats. LÄS MER

 4. 4. Det otydliga uppdraget : Fem själavårdare beskriver uppdraget att erbjuda samtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Johanna Olander; [2016]
  Nyckelord :Counseling; Psychotherapy; Mental illness; Själavård; Psykoterapi; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Inledning: Den psykiska ohälsan rapporteras öka och debatten tilltar vad gäller bristande resurser. En oreglerad sektor står fri att erbjuda sina tjänster. Svenska kyrkan är en aktör och kyrkan har en lång tradition av att erbjuda samtal. Verkligheten utmanar och den ökade psykiska ohälsan ställer eventuellt nya krav på kompetens. LÄS MER

 5. 5. Gemenskap och värderingar. : Religiös tillhörighet i ett sekulärt samhälle.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Zofia Sarna; Jeanette Brodin; [2014]
  Nyckelord :religionsociology; religion; community; communion; church; values; religionssociologi; religion; gemenskap; samfund; kyrka; värderingar;

  Sammanfattning : Ambitionen med denna uppsats är att skapa en bättre förståelse kring frågor gällande tillhörighet till religiösa samfund och olika religiösa värderingar som kan skapa friktion mellan medlemmar och majoritetssamhället. Syften med uppsatsen är att undersöka hur medlemmar i Svenska Kyrkan, Katolska Kyrkan och Jehovas Vittnen upplever sitt medlemskap i de religiösa samfunden de tillhör och vilka religiösa värderingar som kan påverka deras förhållande med samhället. LÄS MER