Sökning: "kyrkoplikt"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kyrkoplikt.

  1. 1. "Sex and the socken" : Ansvarsförskjutningen av social kontroll gällande utomäktenskapligsexualitet i Stöde 1850-1900.Ansvarsförskjutningen av social kontroll gällande utomäktenskapligsexualitet i Stöde 1850-1900.

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora

    Författare :Sofia Hård; [2010]
    Nyckelord :social kontroll; socialhistoria; Stöde; utomäktenskaplig sexualitet; ogifta mödrar; husförhörslängder; kyrkoplikt; Strafflag 1864; lönskaläge; hor;

    Sammanfattning : .... LÄS MER