Sökning: "läder"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet läder.

 1. 1. Effect of perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) on bovine early development in vitro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jonna Swahn; [2019]
  Nyckelord :bovine; embryo development; IVF; IVE; PFOS; Perfluorooctane sulfonic acid; perfluorooctanesulfonate; toxicity;

  Sammanfattning : Perfluoroktansulfonsyra (PFOS) är en kemikalie som har använts flitigt i produkter såsom matförpackningsmaterial, textilier, läder och brandskum. Trots att användningen av PFOS nu är förbjuden i många länder, EU inkluderat, finns det fortfarande kvar i miljön, djur och människor på grund av dess persistenta och bioackumulerande egenskaper. LÄS MER

 2. 2. Ett hållbart läder : En jämförande studie mellan konventionellt läder och naturmaterialet Piñatex

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Klara Bryntesson; Cajsa Ferling; [2019]
  Nyckelord :Piñatex; leather; vegetable tanning; chrome tanning; leather process; Piñatex; läder; vegetabilisk garvning; kromgarvning; läderprocess;

  Sammanfattning : Läder som material har använts av människor i århundraden och är ett av de mest tåliga materialen som finns idag. Detta leder till att det produceras extremt höga mängder läder där den högsta andelen som produceras är kromgarvat läder, som står för cirka 90 procent av den totala läderproduktionen. LÄS MER

 3. 3. An overview on the environmental impacts of synthetic leather made of hemp fiber with preliminary lifecycle assessment

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Martina Hultkrantz; [2018]
  Nyckelord :preliminary lca; life cycle assessment; hemp; hemp leather; leather; bovine leather; animal industry; sustainable development; cannabis; sativa; industrial hemp; lca; vegan; synthetic leather; imitation leather; environmental; preliminär lca; livscykelanalys; hampa; hampläder; läder; nötskinn; djurindustri; hållbar utveckling; cannabis; sativa; industrihampa; lca; vegan; syntetiskt läder; imitationsläder; miljö;

  Sammanfattning : This report covers a preliminary life cycle assessment (LCA) on imitation leather made from hemp fiber (hemp leather) and a comparison to bovine leather, to examine whether hemp leather is an environmentally sustainable alternative. The bovine leather industry is responsible for heavy chemical use and emissions, detrimental effects to the environment as well as to human health. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av provmetod till säten för fordonsindustrin : Utvärdering och vidareutveckling av ny provmetod inriktat mot ökad hållbarhet på säten vid Volvo Car Group

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Christopher Thörn; [2017]
  Nyckelord :Prototype; seats; leather; production; double diamond; test method; Volvo Cars; provmetod; Volvo; Volvo Car Group; stolar; stol; säten; säte; produktion; läder; double diamond; designprocess; prototyp;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utfördes på Karlstads universitet i samarbete med Volvo Car Group, en svensk tillverkare av premiumbilar. Arbetet är fokuserat på ett kvalitetsproblem på Volvos produktionslinje då ett tillverkningsfel uppstår när montörer sätter sig i bilarna för att utföra arbetsuppgifter. LÄS MER

 5. 5. Alces Alces : Ett materialundersökande designarbete med slaktrester från älg.

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Victor Palmér Alge; [2017]
  Nyckelord :älg; älgjakt; pergament; hudlim; benlim; läder; läderpergament; möbeldesign; design; victor alge; konstfack;

  Sammanfattning : Varje år skjuts det ungefär 80 000 älgar i Sverige. Av en älgberäknas 55% av vikten som ätbart kött och 45% slängs.Jag tror att det skulle kunna gå att ta till vara på dessa såkallade rester på ett mer meningsfullt sätt.Det är en fråga om respekt. LÄS MER